Tag Archives: Philippines

Unique Prophecy for the Philippines

______________________________________________________________ A specific prophecy for Philippines given by Cindy Jacob. Uplifting messages for this beloved nation. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Three Hundred First Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “Highlights of Christina Gallagher, July 16, 2021”. Highlights of Christina Gallagher, July 16, 2021 | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Three Hundredth Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “Blessed Mother and Illumination of Conscience”. Blessed Mother and Illumination of Conscience | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Two Hundred Ninety Ninth Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “The Power of Forgiveness”. The Power of Forgiveness | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Two Hundred Ninety Ninth Letter to the Filipinos

Propesiya sa mga Bansa ng Daigdig

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Ang propetang nagsasalita sa wikas ay malinaw na pagpapamalas ng Banal na Espiritu. May mga mensahe siya para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas na nagiging sentro ng Katolisismo sa mundo. Nakipag-ugnayan ako ngayon sa isang tapat … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Propesiya sa mga Bansa ng Daigdig

Prophecy to the Nations of the World

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ The prophet speaking in Tongues is a clear manifestation of the Holy Spirit. He has messages for many nations, including The Philippines, becoming soon the center of Catholicism in the world. I communicated today with a devout Catholic … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Prophecy to the Nations of the World

Two Hundred Ninety Eighth Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “India Turns to Jesus!”. India Turns to Jesus! | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Two Hundred Ninety Eighth Letter to the Filipinos

Two Hundred Ninety Seventh Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “Christ vs Antichrist”. Christ vs Antichrist | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Two Hundred Ninety Seventh Letter to the Filipinos

Two Hundred Ninety Sixth Letter to the Filipinos

________________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “The true church shall emerge victorious!” The true church shall emerge victorious! | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Two Hundred Ninety Sixth Letter to the Filipinos

Two Hundred Ninety Fifth Letter to the Filipinos

______________________________________________________________ Click on the following link to retrieve the article “America’s Fate”. America’s Fate | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Two Hundred Ninety Fifth Letter to the Filipinos