Tag Archives: Suffering

Opferseelen

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Opferseelen erfahren intensiv die erlösende Kraft des Leidens, weil Gott sie auserwählt hat, um für die Errettung anderer Personen ungewöhnlich intensives körperliches und manchmal geistiges Leiden zu erleiden. St. Pauls erklärt: “Nun freue ich mich über meine Leiden … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Leave a comment

Mga Kaluluwang Biktima

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Matinding nararanasan ng mga Kaluluwa ng Biktima ang tumutubos na kapangyarihan ng pagdurusa, dahil pinili sila ng Diyos na sumailalim sa abnormal na matinding pisikal at kung minsan ay espirituwal na pagdurusa para sa kaligtasan ng ibang tao. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Kaluluwang Biktima

Parabula ng Mayaman at Lazarus

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ May isang mayamang lalaki na nakadamit ng kulay ube at pinong lino at namumuhay sa karangyaan araw-araw. Sa kanyang tarangkahan ay inihiga ang isang pulubi na nagngangalang Lazarus, na natatakpan ng mga sugat at nananabik na kainin ang nahulog … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Parabula ng Mayaman at Lazarus

Pakete ng Pagdurusa

______________________________________________________________ “Kapag nalaman ng isang tao na ang kanyang kapalaran ay magdusa, kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagdurusa bilang kanyang gawain . . . Dapat niyang kilalanin na kahit sa pagdurusa siya ay natatangi at nag-iisa sa sansinukob. Walang sinuman … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Pagdurusa

Pagdurusa

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang ikaapat na kabanata ng apostolikong liham ni Pope John Paul II na SALVIFICI DOLORIS ay sumasaklaw sa pagdaig ni Kristo sa pagdurusa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang kabanata ay may apat na pangunahing ideya: masamang hangarin ni … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagdurusa

Become Humble

_______________________________________________________________ Click on the Embed URL Click the following link to retrieve the article “The Value of Suffering”. Click the following link to retrieve the article “The Meaning of Suffering”. The Holy Spirit enlightened me in English “Your Suffering Is … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Become Humble

Loyal like Job

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ It came to my attention that a lady loyal to God and His agenda on Earth has faced many hardships throughout her life. She asked me this week to explain the rationale in her life based on my … Continue reading

Posted in English | Tagged | 1 Comment

Padre Pio and the Stigmata

________________________________________________________________ We journey to San Giovanni Rotondo, a small town in the region of Apulia in southern Italy. The name of the city is forever linked with one of the most popular contemporary saints, Saint Padre Pio. Here, we examine … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Padre Pio and the Stigmata

Words of Comfort

______________________________________________________________     ______________________________________________________________   The sufferings of this world do not compare to the glories of the world to come.  Renew your strength, rise above your struggles, and keep your sight on the big prize — the kingdom of … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Words of Comfort

Man’s Search for Meaning

______________________________________________________________     ______________________________________________________________   The article Dr. Viktor Frankl (1905 – 1997)   introduces this Austrian neurologist, psychiatrist, Holocaust survivor, and the founder of logotherapy — a form of existential analysis — his logotherapy flagship is Man’s Search for Meaning. Click on the following … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Man’s Search for Meaning