Tag Archives: Theological Virtues

MAGI

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ De Magi liepen van ver geleid door een ster om te aanbidden en koninklijke geschenken aan te bieden aan baby Jezus. We hebben een ster om ons naar de Hemel te leiden, ons Geloof, dat we moeten koesteren, … Continue reading

Posted in Nederlands | Tagged | Comments Off on MAGI

WEISEN

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Die Heiligen Drei Könige gingen aus der Ferne, geleitet von einem Stern, um das Jesuskind zu verehren und königliche Geschenke anzubieten. Wir haben einen Stern, der uns zum Himmel führt, unseren Glauben, den wir pflegen müssen, denn den … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Comments Off on WEISEN

MAGI

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ I Magi camminavano da lontano guidati da una stella per adorare e offrire regali regali a Gesù Bambino. Abbiamo una stella che ci guidi verso il Cielo, la nostra Fede, che dobbiamo coltivare perché perdere la Fede è … Continue reading

Posted in Italiano | Tagged | Comments Off on MAGI

MAGI

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Naglakad ang Magi mula sa malayo na ginagabayan ng isang bituin upang sambahin at mag-alok ng mga maharlikang regalo kay Baby Jesus. Mayroon tayong bituin na gagabay sa atin patungo sa Langit, ang ating Pananampalataya, dapat nating alagaan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on MAGI

Pakete Teolohikal na Kabanalan

______________________________________________________________ I-click ang mga link sa ibaba, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kani-kanilang mga artikulo: Teolohikal na Kabanalan  Pananampalataya Pag-Asa  Pag-ibig sa Kapwa ______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete Teolohikal na Kabanalan

Teolohiko na Mga Birtud

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mga katangiang pang-teolohiya, Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig sa Kapwa, ay nagtutulot sa tao na magbahagi ng banal na katangian, dahil tuwirang nauugnay sila sa Diyos na direktang nagbuhat sa kaluluwa upang gawin tayong mga anak at tagapagmana … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Teolohiko na Mga Birtud

Pag-ibig sa Kapwa-tao

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pag-ibig sa kapwa o pagmamahal ang teolohikal na kabanalan kung saan mahal natin ang Diyos nang higit sa lahat ng bagay at sa ating kapwa tulad sa ating sarili. Ang pag-ibig sa kapwa ay isang reyna dahil … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pag-ibig sa Kapwa-tao

PAG-ASA

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pag-asa ay ang teolohikong birtud kung saan tayo ay naghahanap ng langit, nagtitiwala kay Kristo, at umaasa sa Banal na Espiritu. Ang pag-asa ay tumutugon sa paghahanap ng tao ng kaligayahan dahil ang pag-asa ay nagpapanatili sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on PAG-ASA

Pananampalataya

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pananampalataya ay ang teolohikong birtud kung saan tayo naniniwala sa Diyos, lahat ng Kanyang sinabi at inihayag, at ang Banal na Simbahan ay iminungkahi sa atin, dahil ang Diyos ay katotohanan mismo. “Ang matuwid ay mabubuhay sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pananampalataya

Theological Virtues Package

______________________________________________________________ We receive the Theological Virtues, Faith, Hope and Charity, at the sacrament of Baptism. Click the links below, in descending order, to retrieve their respective articles:   Theological Virtues Faith Christian Persecution Magi Hope Charity   ______________________________________________________________  

Posted in English | Tagged | Comments Off on Theological Virtues Package