Tag Archives: World War III

אנחנו חיים בזמנים מסוכנים

_______________________________________________________________ הודעה ל-Valentina Sydney רואה 22 בספטמבר 2022 [ראה אתר: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D השעה הייתה בערך רבע לשלוש אחר הצהריים. מכיוון שעדיין היו לי חמש עשרה דקות לפני שאתפלל את קפלת הרחמים האלוהית, יצאתי במהירות החוצה אל החצר האחורית שלי כדי לזרוק כמה קליפות … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Leave a comment

Tunaishi Nyakati za Hatari

_______________________________________________________________ Ujumbe kwa Valentina Sydney Mwonaji 22 Septemba 2022 [Angalia tovuti: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D Ilikuwa yapata saa tatu na robo mchana. Nilipokuwa bado na dakika kumi na tano kabla ya kuomba Chaplet ya Huruma ya Mungu, nilitoka nje haraka hadi kwenye ua wangu ili … Continue reading

Posted in Kiswahili | Tagged | Leave a comment

نحن نعيش في أوقات خطيرة

_______________________________________________________________ رسالة إلى فالنتينا سيدني سير – ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ [انظر الموقع: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D كانت الساعة حوالي الثالثة إلا ربع بعد الظهر. بما أنه لا يزال لدي خمسة عشر دقيقة قبل أن أصلي مصلى الرحمة الإلهية ، خرجت بسرعة إلى الفناء الخلفي لمنزلتي … Continue reading

Posted in العربية | Tagged | Leave a comment

我们生活在危险的时代

_______________________________________________________________ 致瓦伦蒂娜·悉尼先知的信息 2022 年 9 月 22 日 [见网站:http: //valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/] 大约是下午四点到三点。因为距离我祈祷天主慈悲花冠还有十五分钟,我迅速走到我的后院去丢弃一些苹果皮,同时停下来拔出我花园里的一小块杂草。 突然,我们的主耶稣和至圣的圣母玛利亚走过来说:“我们的女儿瓦伦蒂娜,放下你所做的一切,去祈祷吧。你正在做的事情是不必要的。我们需要你的祈祷。你所做的一切都是匆匆而过,一切都一文不值。” “我们来告诉你,战争的危险是如此接近。俄罗斯总统想要发动一场危险的核战争。他决心发动战争,向世界展示他的强大。他是一个非常不可靠和邪恶的人,”她说。 “每个国家的所有国家都聚集在一起试图解决这个问题并达成协议,但他们收效甚微。我的孩子们,我们敦促你们祈祷,并告诉我们所有的孩子现在为这个意图祈祷。” “也许天父会调解并阻止这一切,但这取决于你,我的孩子们,你如何通过祈祷来回应。现在不是忽视即将发生的事情的时候。” “你生活在一个非常困难和危险的时代。尽快警告我们的孩子,请祈祷,我的孩子们,祈祷吧。” “祈祷是唯一的解决方案,它可以阻止这种情况。” 感谢圣母和我们的主耶稣。请帮助我们并保护我们。 _______________________________________________________________

Posted in 普通话 | Tagged | Leave a comment

Wir Leben in Gefährlichen Zeiten

______________________________________________________________ Botschaft an Valentina Sydney Seer 22. September 2022 [Siehe Website: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D Es war etwa viertel vor drei Uhr nachmittags. Da ich noch fünfzehn Minuten hatte, bevor ich den Barmherzigkeitsrosenkranz beten würde, ging ich schnell nach draußen in meinen Hinterhof, um einige … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Leave a comment

Stiamo Vivendo in Tempi Pericolosi

________________________________________________________________ Messaggio a Valentina Sydney Seer 22 Settembre 2022 [Vedi sito web: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D Erano circa le tre e un quarto del pomeriggio. Dato che avevo ancora quindici minuti prima di pregare la Coroncina della Divina Misericordia, sono uscito rapidamente nel mio cortile … Continue reading

Posted in Italiano | Tagged | Leave a comment

Żyjemy w Niebezpiecznych Czasach

_______________________________________________________________ Przesłanie do Valentiny Sydney Seer 22 września 2022 r. [Patrz strona internetowa: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/ %5D Było około kwadrans trzecia po południu. Ponieważ miałam jeszcze piętnaście minut do odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, szybko wyszłam na podwórko, żeby odrzucić kilka skórek jabłek, i zatrzymałam … Continue reading

Posted in Polski | Tagged | Leave a comment

Ми живемо в небезпечні часи

_______________________________________________________________ Повідомлення до Валентини Сідней Сір 22 вересня 2022 р [Див. веб-сайт: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/%5D Було близько четвертої третьої пополудні. Оскільки в мене було ще п’ятнадцять хвилин до того, як я помолюся Віночкою Божого Милосердя, я швидко вийшов на заднє подвір’я, щоб скинути трохи … Continue reading

Posted in Українська | Tagged | Leave a comment

私たちは危険な時代に生きています

________________________________________________________________ Valentina Sydney Seerへのメッセージ 2022年9月22日 [ウェブサイトを参照してください: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-september-2022/ %5D 午後の 15 時から 3 時くらいでした。神のいつくしみのチャプレットを祈るまでまだ15分あったので、私はすぐに裏庭に出てリンゴの皮を捨て、そうしているときに立ち止まって庭の雑草の小さなパッチを引き抜きました。 突然、私たちの主イエスと最も聖なる聖マリアが来て、「私たちの娘、ヴァレンティナ、あなたがしていることをすべて捨てて、行って祈ってください。あなたがしていることは必要ありません。あなたの祈りが必要です。あなたがしていることはすぐに過ぎ去り、すべて無意味です。」 「私たちは、戦争の危険が非常に近いことを伝えに来ました。ロシア大統領は、危険な核戦争を開始したいと考えています。彼は戦争を開始し、彼がどれほど強力であるかを世界に示すことを決意しています. 彼は非常に信頼できず、邪悪な人物です」と彼女は言いました。 「すべての国からすべての国が集まり、これを解決して合意に達しようとしますが、ほとんど達成できません。私たちは、私の子供たちよ、あなたが祈ることを強く勧めます。また、私たちのすべての子供たちに、この意図のために今非常に祈るように伝えてください。」 「父なる神が介入してこれを止めるかもしれませんが、私の子供たちであるあなたが祈りを通してどのように反応するか次第です. 今は、皆さんにやってくることを無視する時ではありません。」 「あなたは非常に困難で危険な時代に生きています。できるだけ早く私たちの子供たちに警告してください、私の子供たち、祈ってください. 「祈りが唯一の解決策であり、これを止めることができます。」 祝せられた母と私たちの主イエスに感謝します。私たちを助け、守ってください。 ________________________________________________________________

Posted in 日本語 | Tagged | Leave a comment

We Are Living in Dangerous Times

_______________________________________________________________ Message to Valentina Sydney Seer 22 September 2022 It was about quarter to three in the afternoon. As I still had fifteen minutes before I would pray the Divine Mercy Chaplet, I quickly stepped outside into my backyard to … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment