Cristo Ikalawang Pagbabalik

________________________________________________________________

May-akda: Susan Santos

Maraming mga huwad na mga propeta ay lumabas dahil at linlangin ang marami; at maging “Maraming mga huwad na mga propeta ay lumabas dahil at linlangin ang marami; at dahil sa pagtaas ng evildoing, ang pag-ibig ng marami ay lalaki malamig. Ngunit ang isa na nagpapanatili sa dulo ay isi-save. At ito ebanghelyo ng kaharian ay ipinangaral sa buong mundo bilang isang testigo sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay ang dulo ay darating (Mateo 24:11-14).

Ang mga kontemporaryong Apostasy ay dahil sa isang pagtaas ng evildoing ayon sa (Mateo 24:12).

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.