Luz de Maria, 14 Mart 2021

_________________________________________________________________

KUTSAL BAKİRE MERYEM’İN SEVGİLİ
KIZI LUZ DE MARÍA’YA MESAJI
14 MART 2021

Lekesiz Kalbimin Sevgili Çocukları:

ANNE KUTSAMAMI KABUL EDİN…

Sizleri Oğlum’dan nasıl daha fazla uzaklaştırdıklarına acı ile bakıyorum, insanlığın büyük bir bölümü O’na ihtiyaç duymuyor ve ruhsal uyuklamadan uyanmazsanız, Deccalla (1) ve onun sahteliğiyle buluşmaya ve onu kabule doğru hızla gidersiniz. (Koloseliler 2:8)

Size nasıl hareket edeceğinizi ve nasıl davranacağınızı söyledikleri büyük bir deliğin içinde yaşıyorsunuz…

İstemeden seçkinlerin tutsağı oldunuz, sizlerin düşünme ve akıl yürütme kabiliyetinizi azaltarak, sizleri güvensiz kılarak, evlerdeki toplama kamplarında bulunuyorsunuz…

İmanda ılıklar, İbadethaneleri geçici olarak kapatıyorlar sonradan nihai olarak kapatacaklar ve çocuklarım sizler, insanlığın şu anda içinde yaşadığı şeyi normal bir şeymiş gibi görüyorsunuz.

ÇOCUKLAR, OĞLUM’UN SADIK HALKI, HER TÜRDEN SAVAŞIN İÇİNDE YAŞIYORSUNUZ, savaşlarda kullanılanlar gibi silahlar görmüyorsunuz ama savaş gözlerinizin önünde büyüyor, bir ülkeden diğerine gitmek için sizlere geçici sınırlar koyuyorlar, bu şekilde ”mikroçipin” gelişi için sizleri hazırlıyorlar (2), bu olmadan, ne bir şey satabilir ne de bir şey satın alabilirsiniz, ne evden çıkabilirsiniz ne de tıbbi yardım alabilirsiniz. İşaretlenmeyi reddederseniz bir yerden başka bir yere gidemeyeceksiniz (Vahiy 13: 16-17)

BU YÜZDEN, OĞLUMA YAKLAŞMANIZ, ONU TANIMANIZ, SEVMENİZ, ONA SADIK KALMANIZ VE ONUN AŞKINDAN YAŞAMANIZ, BÖYLECE GÜÇLENEREK, MANEVİ SAVAŞIN VE DÜNYA GÜCÜNÜN ORTASINDA İLERLEMENİZ GEREKİYOR.

Komünizm ilerliyor, yok olmadı, yaşıyor ve amacına doğru ilerliyor ve Çocuklarım acı çekecek.

Dua edin Çocuklarım, dua edin, Balkanlar insanlığa haber olacak. (*)

Dua edin Çocuklarım, dua edin, ekonomisi olmayan Avrupa kırmızı giyen işgalcilerin avıdır.

Dua edin Çocuklarım, geç kalmadan Oğlum’a yaklaşın, İlahi Koruma’ya layık olmanız için tövbe edip dönmeniz gerekiyor.

Dua edin Çocuklarım, kendinizi inceleyin, Uyarı (3) geliyor.

Dua edin Çocuklarım, Amerika Birleşik Devletleri için dua edin, dertli.

Dua edin Çocuklarım, Meksika için dua edin, sallanıyor.

Çarmıh’ı bir ıstırap gibi görüyorsunuz, Oğlum sizlere Zafer Çarmıhını teslim etti ama size oyalanma sunan dünyevi putlar için onu hor görüyorsunuz. PEKİ YA EBEDİ HAYAT? APTALLIK YÜZÜNDEN ONU BİR ANDA KAYBEDERSİNİZ.

TÖVBE EDİP DÖNÜN, ÇOCUKLARIMIN ACİLEN TÖVBE ETMESİ GEREKİR ÖYLE Kİ MEYDANA GELECEK OLAN OLAYLAR ONLARI İMANDA, OĞLUM’A OLAN SEVGİDE GÜÇLENMİŞ BULSUN. (Elçilerin İşleri 17:30)

Dikkatli olun çocuklar! Çeşitli hastalıklar için İlahi İrade’nin izni ile size çam kullanımından bahsetmiştim. (4) Baba Evi Çocuklarını terk etmez, önceden onları uyarır ve korur.

Çocuklar, birbirinizi sevin, barışın taşıyıcıları olun, İlahi İrade ile kaynaşmış olmanız gerektiğini unutmayın.

Komşunuza sevgiyle davranın, içsel huzurunuzu kaybetmeyin. Ruhun düşmanı, şeytan, Oğlum’un Halkına karşı savaşıyor, küstah davranmaları konusunda ısrar ediyor, sizleri saldırgan, gösterişli, arsız olmaya teşvik ediyor, kardeşlerinizi tökezletmeniz için sonuna kadar ”benliğinizi” besliyor.

Dua edin, dua Oğlum ile buluşmak için bir araçtır, Sakramentleri alın, nerede olursanız olun, Oğlum’a tapanlardan, gerçek tapanlardan olun, her birinizde yaşayan Kutsal Ruh’a tanıklık edin.

Lekesiz Kalbimin Sevgili Çocukları:

SİZLERİ KUTSUYORUM, SİZLERİ KORUYORUM, İLAHİ SEVGİYE BAĞLI KALIN. KALBİME GELİN, ORADA GÜVENDE OLURSUNUZ.

Korkmayın.  Sizleri kutsarım.

Meryem Ana

GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM

(1) Deccal (Mesih karşıtı) …
(2) Mikroçipler …
(3) Tanrı’nın İnsanlığa Büyük Uyarısı
(4) Şifalı Bitkiler …

LUZ DE MARÍA’NIN YORUMU

Kardeşlerim:

Kutsal Annemiz bizleri Sevgi olmaya çağırıyor, bu, İlk Emrin yerine getirilmesidir.

Annemiz bana, Kutsal Oğlunun ve Kendisinin hayatın değerini düşünmeyen ve kalplerinde huzur barındırmadan geçip giden ve kardeşlerine acı veren çocukları için acı çektiklerini söyledi.

Bana sevginin, insanın her an sağlam bir İmanla kalması ve en şiddetli zulümlerde bile imanının azalmaması için bir garanti olduğunu söyledi. Sevgi ruhun besinidir ve Çocuklarımın kardeşlerinin değerinin farkına varmalarını, onlarda Oğlumu görmelerini sağlar.

Şunu diyerek sonlandırdı:

“Onlara söyle, sevsinler, kıskançlık Çocuklarıma karşı savaşmak için şeytanın silahıdır.
Onlara de ki en güçlü olan şey sevgidir.
Sevgi insanlığı kurtaracak ve nihai zafer gelecek”.

Amin.

(*) Balkanlar Yarımadası. Balkan Yarımadası olarak da anılan bölge, güneydoğu Avrupa’nın üç büyük yarımadasından biridir ve kıtaya doğuda Balkan sıradağlarından ve batıda Dinarik’ten oluşan geniş bir kıstakla bağlanır. Asya’dan Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı ile Karadeniz, Adriyatik, İyon ve Ege Denizleri, Marmara, Tuna ve Akdeniz arasında ayrılır. Yarımada, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, eski Yugoslavya, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Romanya ve İstanbul bölgesi (Türkiye) ulusları tarafından işgal edilmiştir.
Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna Devletleri Balkan Yarımadası’nda olmamakla birlikte tarihi ve kültürel nedenlerle Balkan bölgesi içinde yer almaktadır.

_________________________________________________________________

This entry was posted in Türkçe and tagged . Bookmark the permalink.