Paralajmërim për folësit shqiptarë

______________________________________________________________

Përshëndetje,

Dy miqtë e mi më të mirë janë arabë dhe hebrenj. Unë jam katolik romak. Feja nuk ka qenë kurrë një çështje mes meje dhe tyre dhe besoj se njerëzit në përgjithësi ndjekin fenë e prindërve të tyre.

Shpirti i Shenjtë ka komunikuar me mua në anglishten e folur, nëpërmjet telepatisë dhe locutions të brendshme. Ai më kërkoi të shkruaja Paketën Paralajmëruese për Paralajmërimin dhe Ndriçimin e Ndërgjegjes në katër gjuhë: anglisht, portugalisht, spanjisht dhe frëngjisht. Këto fenomene do të përjetohet nga çdo person i moshës së arsyetimit pavarësisht nga feja e tyre. Ti do t’i përjetosh me siguri fenomenet dhe Fryma e Shenjtë më kërkoi t’ju njoftoja.

Ajo ndjek disa ekstrakte të rëndësishme të mesazhit të MARISË për Profetin ENOCH më 3 mars 2021. MARIA është nëna e Krishtit.

“Fëmijët e Mi, Unë ju kujtoj përsëri: përgatituni për ardhjen e Paralajmërimit, sepse ai është afër, shumë më afër se sa mendoni ju. Zemra ime vuan duke parë se shumica dërrmuese e njerëzimit nuk është e përgatitur; kjo ngjarje e madhe do ta ndryshojë plotësisht kuptueshmërinë që kanë shumë veta për jetën frymore. Njerëzimi do të hyjë në një gjendje ekstaze që do të zgjasë nga pesëmbëdhjetë deri në njëzet minuta të kohës tuaj tokësore, në të cilën do t’ju tregohet gjendja e shpirtit tuaj në lidhje si me Perëndinë, ashtu edhe me vëllezërit tuaj.”

“Çdo i vdekshëm do të gjykohet, vetëm të vegjëlit e mi që nuk kanë përdorimin e arsyes do të jenë përjashtimi, Çdo gjë do të gjykohet edhe fjalët e tua të kota. Sa e trishtueshme ndihem kur shoh se shumë shpirtra do të zhduken përjetësisht për shkak të rëndesës së mëkateve të tyre. Ja përse, fëmijë të vegjël, po ju kërkoj të jeni të përgatitur frymësisht, në mënyrë që t’i bëni ballë kësaj sprove, e cila do të hapë kuptueshmërinë dhe njohurinë tuaj rreth ekzistencës së përjetësisë dhe Perëndisë.”

“Fëmijët e Mi, ju tashmë jeni në kohë të errësirës, ku ju duhet të luteni mëngjes e natë, sepse forcat e së keqes po ju sulmojnë. Nëse ju, të vegjëlit e Mi, nuk i shtyni këto sulme, ju rrezikoni të bini në grackat dhe mashtrimet e kundërshtar tim, i cili do t’ju dobësojë frymësisht dhe do t’ju ndajë nga Perëndia, e pastaj do t’ju vjedhë shpirtin”.

____________________________________________________________

This entry was posted in Slovenščina and tagged . Bookmark the permalink.