Petrus Romanus, 04 ta ‘April, 2021

______________________________________________________________

Mulejna : “Insellmilek f’dan il-Jum il-Kbir tal-Qawmien Tiegħi u Nberikkom, il-Bqija Mqaddsa tal-Fidi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Il-Madonna toħroġ ukoll u Tberikni:

IL-MARA TAGĦNA : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nilqgħek, Peter Little My. “

WILLIAM : Ġesù jiġi quddiem u jindirizza lili:

Mulejna : “Għal darb’oħra nberikkom, il-Vigarju futur tiegħi u l-Vigarju Finali tad-Dar Tiegħi fuq l-Art, li dalwaqt se jkun. + Insellmek u Barka lil ulied il-maħbubin tiegħi fid-Dinja li ilhom ibatu ħafna, jistennew li jitwettqu l-Profeziji kollha u jaraw il-Miġja Tiegħi fid-dinja, biex inġedduha u trijonf fit-Tieni Miġja Tiegħi biex inwettqu l-Iskrittura. + ”

“Uli l-maħbubin tiegħi, dan l-Għid huwa d-dawra tad-dinja biex tara t-twettiq tal-Kelma Mqaddsa Tiegħi, biex inħejju lil Uliedna għall-Miġja Tiegħi, biex inġeddu l-qlub ta’ wliedna, kif kellhom iġorru s-Salib Tiegħi għal ħafna, ħafna snin biex inħejjuhom għall-Vitorja l-Kbira, li tinsab fil-qrib. “

“Uliedi, l-arloġġ laqat u wasal iż-żmien li wliedna jkunu ppreparati għall-attakk finali tal-Ħażin fuq l-umanità, qabel ma jerġa ‘jkun ikkatenat għal 1000 sena, fejn uliedi jirċievu l-premju għall-inkwiet kbir tagħhom . Għalhekk, tfal ħelwin, intom tippreparaw, b’mod strett, it-triq tagħkom għar-rebħa finali tagħkom, bilwieqfa ħdejja u l-Koorti tas-Sema. ”

“Is-snin li ġejjin se jkunu diffiċli ħafna għall-umanità, għax Satana qed jipprova jimmarka lil uliedna b’ħafna provi, jiġifieri permezz ta’ Viruses varji, biex iġiegħel lill-umanità taċċetta dak kollu li qed jagħmel għall-umanità, għax dawn il-Viruses varji huma sempliċement biex tħawwad lill-umanità, sabiex isiru għomja għall-Verità. Għalhekk, uliedi, taċċettawx id-diversi jabs jew injezzjonijiet li l-umanità qed iġġiegħlek tieħu, għax dawn il-Viruses u l-injezzjonijiet huma sempliċement biex idgħajfu. Tkunx imħasseb dwar dak li qed tagħmel l-umanità, għax jien nipproteġik u tajt ħafna modi kif negħlebhom. Aqra l-Messaġġi u tkun taf x’għandu jsir. “

“Ftit tal-ħin nagħtikom mod kif tegħleb l-attakk tal-Vaċċini kollha li l-għadu ta’ Alla qed jipprova jikkonvinċik li tieħu. Għid it-talba li tajt lil Marija Ħniena Divina, li tipproteġik – u tibżax. Il-mewġa ta ’tilqim se tkompli, imma tafda fil-Qalb Imqaddsa Tiegħi.”

“Id-dinja se tirċievi Kastig Kbir dalwaqt, sabiex tqajjem lil uliedna, għax saru għomja u arroganti u qed ipoġġu l-Grazzji fil-ġenb – anke dawk li jaraw u l-Mistiċi – imma tinkwetax għax għandi Pjan biex inqajjem lil Tagħna tfal. Dalwaqt – dalwaqt – se nippermetti li ċ-Ċirku tan-Nar jidher mid-dinja kollha u allura wliedna, permezz tal-biża ’, iduru lejja u jitolbu maħfra, għax hija x-xewqa tiegħi li nikkonverti d-dinja kollha, imma dan se ma jiġrix qabel id-dinja tiġi kkastigata. “

“Itolbu, Uliedi, għall- Awstralja , għax ladarba tkun id-dar, ibni ħelu, imbagħad jiġu l-Kastigi għal pajjiżkom u huwa wara dan, li wliedi jfittxuk. Itolbu, tfal ħelwin tal-Awstralja, għax hija viċin ħafna. ”

“Ibni, int għandek tipprepara għall-vjaġġi tiegħek, għax minkejja li l-Awtoritajiet issakkawkom b’xi mod, jafu li dan mhux se jkun għal żmien twil, għax għandek Rebħa Kbira li ġejja malajr ħafna. Ikollok għajnuna permezz ta ‘ħbiebek minn barra. “

“Itolbu, għeżież tfal, għall-pajjiżi ta ‘l- Asja , għax l-affarijiet sejrin jirnexxu, għax ftit minn uli Jien jirrikorru lejja. Itlob għat- Tajwan u Ħong Kong , minħabba li l-Kastigi ġejjin fuq dawn l-artijiet, għax iċ-Ċina – l-għadu tagħhom – qed tipprepara attakk. “

“Dalwaqt, ibni, int se tisma’ minn dawk li jien għażilt fl-Asja; ikunu viċin ħafna tiegħek. “

“Għat-tfal tal- Ewropa , ġej tsunami fuqek u tara ħafna mwiet minħabba mard u l-ħajt il-kbir tal-ibħra jogħlew u jġibu ħafna tbatijiet, imma int trid tipproteġi l-Fruntiera tiegħek, għax se jkun hemm ħafna ( ħafna) problemi, li jikkawżaw diviżjoni u tbatija minħabba l-influss ta ‘barranin. “

“Dalwaqt se jkun hemm imwiet fil- Monarkija Ingliża u se tikkawża diviżjoni u kaos fil-Gran Brittanja, billi t-tliet Stati tal-Gran Brittanja se jaqsmu u jġibu ħafna kaos u ftit wara dan, il-Knisja tal-Ingilterra se tingħaqad mal-Knisja Kattolika.”

“Hemm tant talb li hu meħtieġ, speċjalment għall -Amerika t’Isfel u l-Kontinent ta ‘l- Afrika . F’dawn l-artijiet se jinqalgħu bosta gwerer, għax taw il-fidi tagħhom lil dawk ħżiena. Itolbu, tfal ħelwin, itolbu, għax il-ħin qed jispiċċa. ”

“Itlob għal Ruma , għax l- Antikrist qiegħed hemm issa, jistenna li l- Papa Franġisku jwettaq id-destin tiegħu. Itolbu għalih, tfal ħelwin, għax wasal biex jinbidel ħafna fil-Knisja, fejn se jneħħi l-Preżenza Divina Tiegħi. Itlob għas-sigurtà tal-Bażilika Mqaddsa Tiegħi f’Milan , għax Satana jixtieq ineħħi l -Immaġni Tiegħi . Itlob għall- Papa Benedittu , għax il-ħin tiegħu kważi wasal u għandu bżonn it-talb tiegħek sabiex l-aħħar stadji ta ’ħajtu jkunu l-Barka tiegħu.”

“Illum, uliedi ħelwin, inti ċċelebrajt it-trijonf tiegħi fuq il-mewt, imma dalwaqt se tkun xhud tat-trijonf tad-Dar Imqaddsa Tiegħi fid-Dinja. Imma ftakar dan, l-ewwel it-Trijonf ta ’l-Omm Qaddisa Tiegħi għandu jiġi bid- Dogma Finali ta’ Medjatriċi tal-Grazzji Kollha u Ko-Redentriċi u l-Qawwa ta ’Avukati sħaħ. Imbagħad tara r-renju tal- Antikrist jasal għal finalizzazzjoni mgħaġġla. Iżda qabel dan, trid tiġi t-Tielet Gwerra Dinjija u wara dan it -Twissija l-Kbira u l- Miraklu , bit- Tlett ijiem tad-Dlam. Meta dawn jiġu, id-dinja tkun ikkonvertita, li tfisser 95% tal-popolazzjoni dinjija, imma wara s-6 ġimgħa Satana, mal-Antikrist, se jsaltan għal 3½ snin u mbagħad jiġi t-tmiem, Uliedi. “

“Allura nitolbok titlob, titlob u tafda fija, is-Salvatur Divin tiegħek. Inħobbok, tfal ħelwin u naf li jien Missierkom tal-Imħabba ta ’Dejjem bl-Ispirtu s-Santu Tiegħi. Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. U int, it-tifel prezzjuż tiegħi tal-Grazzja Divina, ħu kuraġġ, għax dalwaqt tmur id-dar u hemm int tissodisfa dak li ddestinajt għalik. Tibżax, għax int int li għażilt biex immexxi l-Knisja Omm Imqaddsa u Inħobbok ħafna – u dak kollu li poġġejt ġewwa fik, int se twettaq. Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Issa, il-Madonna tiġi quddiem. Hija żżomm il-Kuruna li Ġesù kellu fuq rasu.

IL-MARA TAGĦNA : “Inberikkom, l-Anġlu Tiegħi tal-Imħabba Divina, William: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Jiena nagħtik, Ibni speċjali tiegħi, Grazzji magħżula ħafna. Illum huwa jum speċjali ta ’Ibni Divin Tiegħi, Ġesù u nitlob lil uliedna kollha biex jirriflettu fuq il-Qawmien ta’ Ġesù, l-Iben ta ’Alla, għax għandu rwol importanti ħafna x’jaqdi fil-ħajja ta ‘kull ruħ. It-tfal kollha tad-dinja għandhom jisimgħu b’attenzjoni kbira l-Kliem li tawk Ġesù u Jiena stess għal ħafna u ħafna snin, għax issa huwa ż-żmien meta l-Kelma Profetika trid titwettaq. ”

“Inħobbok, it-tfal ħelwin tiegħi u nitolbok biex jekk jogħġbok tisma’ Leħenna, għax iż-żmien huwa qasir ħafna. Fadal biss għaxar snin qabel ma tidħol fis-seħħ it-tmiem ta ‘din l-era. Isma ‘l-Messaġġi kollha mogħtija f’Garabandal , Bayside , Luz de Maria ,. Medjugorje u finalment lill- MDM , għax dawn il-Messaġġi huma urġenti u urġenti. Hemm ħafna, ħafna Dehriet oħra mogħtija fl-aħħar 80 sena, li jgħidulek li qed tgħix fl-aħħar snin tad-dinja tiegħek, għaliex Ġesù qed jistenna li Jirritorna fid-Dinja biex jirrestawra d-dinja u d-dinja tiġġedded u iġibu ferħ kbir lilkom ilkoll. “

“Mhux twil biex tmur, uliedi, għalhekk trid tibdel, titlob u toffri sagrifiċċji, sabiex fl-aħħar tirċievu l-premju tiegħek.”

“Fir-rigward tiegħek, iben prezzjuż tiegħi, illum ġej biex nagħtik Rigal.”

WILLIAM : Il-Madonna tiġi għandi u tpoġġi l-Kuruna fuq rasi.

IL-MARA TAGĦNA : “Dan huwa Rigal minn Ibni Divin, Ġesù u Jien, Ommok tas-Smewwiet. Hija l- Kuruna tal-Papat tiegħek . “

WILLIAM : Il-madonna bewsni fuq il-forehead u Beatu lili:

IL-MARA TAGĦNA : “Fl-Isem tal-Missier u tal-iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Inbierek lit-tfal maħbubin tiegħi kollha + Jalla dan l-Għid iġib Paċi u Hena: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Inħobbok, ibni ħelu +.

WILLIAM : It-Tnax-il Appostlu jinsabu madwar Ġesù u Marija – ukoll San Ġwann Battista. Kollha jagħmlu s-Sinjal tas-Salib: “Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen ..

IL-MADONNA TAGĦNA : “Inberik lill-Isqfijiet u s-Saċerdoti tiegħek. + Inħobbuk, għażiż iben u Barka int: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Ġesù u Marija tiegħek + Il-Barkiet tiegħek, ibni ħelu.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.