Petrus Romanus, Abril 04, 2021

_________________________________________________________________

Message 826 – 4 April 2021 | Little Pebble

AMING PANGINOON : “Binabati kita sa Dakilang Araw ng Kapistahan ng Aking Muling Pagkabuhay at Pinagpapala, ang Banal na Natitira sa Pananampalataya: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

WILLIAM : Ang aming Lady ay darating din at Binasbasan ako:

AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Malugod kong tinatanggap ka, My Little Peter. ”

William : lumapit si Jesus at hinarap ako:

AMING PANGINOON : “Muli Pinasasbasan kita, Aking hinaharap na Vicar at Huling Vicar ng Aking Bahay sa Lupa, na magiging napakabilis. + Binabati kita at Pinagpala ang lahat ng Aking minamahal na mga anak sa Lupa na naghihirap nang labis, naghihintay para sa lahat ng Mga Propesiya na matupad at makita ang Aking Pagdating sa mundo, upang baguhin ito at magtagumpay sa Aking Pangalawang Pagdating upang matupad ang Banal na Kasulatan. + ”

“Minamahal kong mga anak, ang Mahal na Araw na ito ay ang pag-ikot ng mundo upang makita ang katuparan ng Aking Banal na Salita, upang ihanda ang Aming mga anak para sa Aking Pagdating, upang mabago ang mga puso ng Aming mga anak, tulad ng pagdala nila sa Aking Krus para sa marami, maraming taon upang ihanda sila para sa Dakilang Tagumpay, malapit na iyon. “

“Mga anak ko, ang orasan ay tumama at oras na para sa Aming mga anak na maging handa para sa huling atake ng Masamang Isa sa sangkatauhan, bago siya muling nakakadena sa loob ng 1000 taon, kung saan ang Aking mga anak ay tatanggap ng gantimpala para sa kanilang malaking gulo . Samakatuwid, mga kaibig-ibig na anak, kailangan mong maghanda, mahigpit, ng iyong landas para sa iyong huling tagumpay, na nakatayo sa tabi Ko at ng Cohort of Heaven. “

“Ang susunod na ilang taon ay magiging mahirap para sa sangkatauhan, dahil sinusubukan ni Satanas na markahan ang aming mga anak ng maraming mga pagsubok, lalo na sa pamamagitan ng iba’t ibang mga Virus, upang ibagsak ang sangkatauhan upang tanggapin ang lahat ng ginagawa niya para sa sangkatauhan, dahil ang iba’t ibang mga Virus na ito ay simpleng lituhin ang sangkatauhan, upang sila ay maging bulag sa Katotohanan. Samakatuwid, Aking mga anak, huwag tanggapin ang iba’t ibang mga jab o injection na pinipilit ng sangkatauhan na gawin, sapagkat ang mga Virus na ito at ang mga injection ay simpleng nagpapahina sa iyo. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang ginagawa ng sangkatauhan, sapagkat protektahan kita at binigyan ko ng maraming paraan upang madaig ang mga ito. Basahin ang mga Mensahe at malalaman mo kung ano ang dapat gawin. “

“Sa isang maikling panahon ay bibigyan kita ng isang paraan kung saan malalagpasan mo ang atake ng lahat ng mga Bakuna na sinusubukan ng kalaban ng Diyos na kumbinsihin kang kunin. Ipagsalita ang dasal na ibinigay ko kay Maria Divine Mercy, na protektahan ka – at huwag kang matakot. Ang alon ng inokulasyon ay magpapatuloy, ngunit magtiwala sa Aking Sagradong Puso. “

“Ang mundo ay makakatanggap ng isang Mahusay na pagkastigo sa lalong madaling panahon, upang gisingin ang aming mga anak, sapagkat sila ay naging bulag at mayabang at inilalagay ang mga Graces sa tabi – kahit na ang mga Tagakita at Mystiko – ngunit huwag magalala dahil mayroon akong Plano upang gisingin ang aming mga bata. Sa lalong madaling panahon – sa lalong madaling panahon – Papayagan ko ang Ring of Fire na makita ng buong mundo at pagkatapos Ang aming mga anak, sa pamamagitan ng takot, ay lumapit sa Akin at hihingi ng kapatawaran, sapagkat ang Aking hangarin na baguhin ang buong mundo, ngunit ito ay hindi mangyayari hanggang sa ang mundo ay maparusahan. “

“Manalangin, Aking mga anak, para sa Australia , sapagkat sa oras na nakarating ka sa bahay, Aking matamis na anak, pagkatapos ay darating ang mga Chastisement para sa iyong bansa at pagkatapos nito, hahanapin ka ng Aking mga anak. Manalangin, mga kaibig-ibig na anak ng Australia, sapagkat malapit na ito. ”

“Anak ko, maghanda ka para sa iyong mga paglalakbay, sapagkat kahit na na-lock ka ng mga awtoridad sa ilang paraan, alam na hindi ito magtatagal, dahil may darating ka na isang Dakilang Tagumpay, sa lalong madaling panahon. Makakakuha ka ng tulong sa pamamagitan ng iyong mga kaibigan mula sa ibang bansa. “

“Manalangin, minamahal na mga bata, para sa mga bansa sa Asya , sapagkat ang mga bagay ay susuko, sapagkat kakaunti sa Aking mga anak ang nakikipagtulungan sa Akin. Manalangin para sa Taiwan at Hong Kong , sapagkat darating ang Chastisement sa mga lupaing ito, dahil ang Tsina – ang kanilang kaaway – ay naghahanda ng isang atake. “

“Malapit na, Anak ko, maririnig mo mula sa mga pinili ko sa Asya; magiging malapit sila sa iyo. “

“Sa mga anak ng Europa , isang tsunami ang darating sa iyo at makikita mo ang maraming pagkamatay sa pamamagitan ng karamdaman at ang malaking pader ng dagat ay tumataas at magdala ng maraming paghihirap, ngunit dapat mong protektahan ang iyong Border, dahil magkakaroon ng labis ( maraming) mga problema, sanhi ng paghati at paghihirap dahil sa pagdagsa ng mga dayuhan. ”

“Sa madaling panahon ay magkakaroon ng pagkamatay sa British Monarchy at magdudulot ito ng paghahati-hati at kaguluhan sa Britain, dahil ang tatlong Estado ng Britain ay maghahati-hati at magdadala ng labis na kaguluhan at hindi nagtagal pagkatapos nito, ang Church of England ay sasali sa Simbahang Katoliko.”

“Napakaraming panalangin na kinakailangan, lalo na para sa Timog Amerika at kontinente ng Africa . Maraming digmaan ang sisiklab sa mga lupaing ito, sapagkat ibinigay nila ang kanilang pananampalataya sa mga masasama. Manalangin, mga kaibig-ibig na anak, manalangin, sapagkat ang oras ay malapit na. “

“Ipagdasal mo ang Roma , sapagkat nariyan na ang Antichrist , naghihintay para matupad ni Pope Francis ang kanyang kapalaran. Manalangin para sa kanya, mga kaibig-ibig na anak, dahil malapit na siyang magbago sa loob ng Simbahan, kung saan aalisin niya ang Aking Banal na Presensya. Manalangin para sa kaligtasan ng Aking Banal na Basilica sa Milan , dahil nais ni Satanas na alisin ang Aking Larawan . Manalangin para kay Pope Benedict , sapagkat malapit na ang kanyang oras at kailangan niya ang iyong mga panalangin upang ang huling yugto ng kanyang buhay ay ang kanyang Pagpapala. “

“Ngayon, Aking mga kaibig-ibig na anak, ipinagdiriwang mo ang Aking tagumpay sa kamatayan, ngunit sa lalong madaling panahon ay masasaksihan mo ang tagumpay ng Aking Banal na Bahay sa Lupa. Ngunit alalahanin ito, unang ang Tagumpay ng Aking Pinakababanal na Ina ay kailangang dumating sa Huling Dogma ng Mediatrix of All Graces at Co-Redemptrix at ang Lakas ng buong Mga Advocacies. Pagkatapos ay makikita mo ang paghahari ng Antichrist na dumating sa isang mabilis na pagtatapos. Ngunit bago ito, dapat na dumating ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig at pagkatapos nito ang Dakilang Babala at Himala , kasama ang Tatlong Araw ng Kadiliman. Kapag dumating na ang mga ito, ang mundo ay mababago, na nangangahulugang 95% ng populasyon sa buong mundo, ngunit pagkatapos ng ika-6 na linggo si Satanas, kasama ang Antikristo, ay maghahari sa loob ng 3½ taon at pagkatapos ay darating ang wakas, Aking mga anak.

“Kaya hinihiling ko sa iyo na manalangin, manalangin at magtiwala sa Akin, ang iyong Banal na Tagapagligtas. Mahal kita, mga kaibig-ibig na bata at alam kong ako ang iyong Ama ng Walang-hanggang Pag-ibig kasama ng Aking Banal na Espiritu. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ikaw, Aking mahal na anak ng Banal na Biyaya, maglakas ka ng loob, sapagkat sa madaling panahon ay uuwi ka at doon mo matutupad ang inilaan ko para sa iyo. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ang pinili kong pamunuan ang Holy Mother Church at Mahal na Mahal kita – at lahat ng inilagay ko sa loob mo, iyong tutuparin. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM : Ngayon, ang Our Lady ay pasulong. Hawak niya ang Korona na mayroon kay Jesus sa Kanyang Ulo.

AMING LADY : “Pinagpapala kita, Aking Anghel ng Banal na Pag-ibig, William: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ibinibigay ko sa iyo, Aking espesyal na anak, napiling mga Graces. Ngayon ay isang espesyal na araw ng Aking Banal na Anak, si Jesus at hinihiling ko sa lahat ng aming mga anak na pagnilayan ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesus, ang Anak ng Diyos, sapagkat ito ay may napakahalagang papel na gagampanan sa buhay ng bawat kaluluwa. Ang lahat ng mga bata sa mundo ay dapat makinig ng maingat sa mga Salitang binigay sa iyo ni Jesus at ng Aking Sarili sa loob ng maraming, maraming taon, sapagkat ngayon ang oras kung kailan dapat matupad ang Propetang Propetiko .

“Mahal kita, Aking mga kaibig-ibig na anak at hilingin sa iyo na pakinggan ang aming Mga Tinig, sapagkat ang oras ay napakaikli. Mayroon ka lamang isang dekada na natitira bago ang pagtatapos ng panahong ito ay magkakabisa. Makinig sa lahat ng mga mensahe na ibinigay sa Garabandal , Bayside , Luz de Maria ,. Medjugorje at sa wakas sa MDM , dahil ang mga Mensahe na ito ay kagyat at pinindot. Maraming, maraming iba pang mga Aparatong ibinigay sa huling 80 taon, na nagsasabi sa iyo na nakatira ka sa huling mga taon ng iyong mundo, dahil naghihintay si Jesus na Bumalik sa Daigdig upang ibalik ang mundo at ang mundo ay mabago at magdala ng malaking kaligayahan sa inyong lahat. ”

“Hindi mahaba upang pumunta, Aking mga anak, kaya nga dapat kayong magbago, manalangin at mag-alay ng mga sakripisyo, upang sa huli ay matanggap ninyo ang inyong gantimpala.”

“Tungkol sa iyo, Aking mahal na anak, ngayon ay naparito ako upang bigyan ka ng Regalo.”

WILLIAM : Ang ating Ina ay lumapit sa akin at inilalagay ang Korona sa aking ulo.

AMING LADY : “Ito ay isang Regalo mula sa Aking Banal na Anak, Si Jesus at Ako, ang iyong Ina sa Langit. Ito ang Korona ng iyong pagka-Papa . “

WILLIAM : Hinalikan ako ng nobelang babae sa noo at Binasbasan ako:

AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng anak na lalaki at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Pinagpapala ko ang lahat ng Aking minamahal na mga anak + Nawa’y magdala ng Kapayapaan at Kaligayahan ang Mahal na Araw na ito: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kita, Aking matamis na anak +.

WILLIAM : Ang Labindalawang Apostol ay tumayo sa paligid nina Jesus at Maria – pati na rin si San Juan Bautista. Ginawa nilang lahat ang Pag-sign ng Krus: “Pinagpapala ka namin: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen..

AMING LADY : “Pinagpapala ko ang iyong mga Obispo at Pari. + Mahal ka namin, mahal na anak at Pinagpala ka: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang Iyong Jesus at Maria + Mga Pagpapala ay sa iyo, Aking matamis na anak.”

_________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.