Banal na Tawag ni Petrus Romanus

______________________________________________________________

https://meditationsoncatholicism.blog/2020/05/09/petrus-romanus-divine-call/

Nai-post noong Mayo 9, 2020 ni pamamagitan ng inspiredbythespirit (Manuel Silveira)

“… Ang propesiya ay nakatuon sa kaalaman ng Banal na Katotohanan, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni kung saan hindi lamang tayo itinuro sa pananampalataya, ngunit ginabayan din sa ating mga aksyon … samakatuwid sa lahat ng oras ang mga tao ay Banal na tagubilin tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin, ayon dito ay kapaki-pakinabang para sa espirituwal na kapakanan ng mga hinirang. ” (Saint Thomas Aquinas, Summa Theologica, Bahagi II-II, Q.174 artikulo 6)

Mayroong palaging isang propetikong linya ng Grace sa kasaysayan ng Kaligtasan. Mula pa noong panahon ng Lumang Tipan, ang mga kalalakihang tulad nina Abraham, Moises at mga Propeta, Saint John the Baptist, atbp – lahat ay mga instrumento sa Kamay ng Diyos upang gabayan at turuan ang Kanyang Tao. Pinaglaraw o inanunsyo nila sa isang paraan o sa iba pa ang Pagdating ng Mesiyas, si Jesucristo. Sa panahon ng Bagong Tipan, ang linya ng Propetiko ng Grace ay nagpatuloy bilang isang pagpapahayag ng Kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga charism na ibinigay sa ilang mga inspiradong tao para sa pag-unlad ng buong Tao: Saint Catherine ng Siena, Saint Margaret Mary Alacoque, Saint Juan Diego, atbp. Sa aming beses, ang Ina ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang maraming mga Aparisyon at mga salita ay nagbigay ng patnubay at tagubilin sa Simbahan para sa kaligtasan ng Kanyang mga anak. Ang isang perpektong halimbawa ay ang mga aparisyon at Mensahe ng Our Lady of Fatima. Nagbigay siya ng isang lihim kay Sister Lucia – isang lihim na nakasulat at itinuro ng Our Lady na itatalaga ito sa hinaharap na Papa upang buksan noong 1960. Ang linya ng Propesiya na ito ng Grace ay nagpahayag ng isang mahalagang direksyon para sa Vicar of Christ Ang lahat ng ito ay naka-dokumentong mga katotohanan na tumuturo sa ganitong paraan ng Diyos na nagpapahayag ng Kanyang Kalooban para sa buong Tao.

Noong Disyembre ng 1983 si William Costellia (kilala rin bilang Little Pebble) ay nakatanggap ng isang pampublikong Mensahe para sa Obispo at Klero ng Diocese ng Wollongong sa Australia. Mula sa oras na iyon, natanggap ng Little Pebble ang mga pampublikong Mensahe upang maipalaganap sa mundo. Sina Jesus at Maria ay pinag-usapan ang lahat ng mga kaluluwa ng mabuting hangarin tungkol sa pangangailangan ng pagbabalik-loob at pagkakasundo batay sa mga palatandaan ng panahon. Ipinaliwanag ng ating Panginoong at Mahal na Babae ang Kalooban ng Diyos sa pag-asa ng mga dakilang kaganapan sa daigdig at ng pag-angat ng isang dakilang pinuno ng mundo – si Papa Pedro II:

AMING LADY: “Dapat mong ipanalangin ang Minamahal nating Vicar – Papa John Paul II – para sa labis na paghihirap niya para sa Holy Mother Church. Siya rin, ay isang espesyal na anak ng Ating. Kailangan niya ang iyong mga panalangin araw-araw para, sa lalong madaling panahon, Darating kami upang dalhin siya sa Paraiso kung saan kinukulang ang kanyang nararapat na kapahingahan. Alalahanin ito, mahal na mga bata: nasa malubhang oras kayo. Kapag ang Maitreya, ang anti-Christ, ay dumating sa mundo upang angkinin ang sarili niya, isang huwad na pastor, huwad na propeta at maling pontiff ang maghahari sa Upuan ni Pedro, nang Inalis na natin si Papa Juan Paul II. Huwag malinlang ng maling Pedro na ito. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kanya at sa kanyang paghahari sa maraming lugar sa buong mundo. Gayunpaman, mahal na mga anak, kapag ang huwad na pastor na ito ay naghahari sa Bahay ng Aking Anak ang mga totoong tagasunod ng Aking Banal na Anak ay magtatago. Katulad din ng mga unang Kristiyano na nagtago sa Catacombs, ganoon din ang hinaharap na mga Kristiyano; ngunit alam, Minamahal kong mga anak, isang dakila at Banal na Vicar ay magtatago, si Papa Peter II, habang ang kontra-papa ay naghahari sa Upuan ni Pedro. Ang Papa na ito, si Peter II, ang magiging huling Santo Papa sa lahat ng kasaysayan – at siya ang mamumuno sa Simbahan sa madilim na panahon at madilim na oras nito; sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito ay malapit nang magbukas sa harap ng iyong mga mata, kaya’t panoorin at mag-ingat. Manalangin at gumawa ng penitensya – at maliliwanagan ka ng Banal na Ghost. Manalangin din para sa hinaharap na Papa, mahal na mga anak, sapagkat kailangan niya ang inyong mga panalangin. Siya ay hindi isang Pari sa yugtong ito, mahal na mga anak; siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at gayun din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” habang ang kontra-papa ay naghahari sa Upuan ni Pedro. Ang Papa na ito, si Peter II, ang magiging huling Santo Papa sa lahat ng kasaysayan – at siya ang mamumuno sa Simbahan sa madilim na panahon at madilim na oras nito; sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito ay malapit nang magbukas sa harap ng iyong mga mata, kaya’t panoorin at mag-ingat. Manalangin at gumawa ng penitensya – at maliliwanagan ka ng Banal na Ghost. Manalangin din para sa hinaharap na Papa, mahal na mga anak, sapagkat kailangan niya ang inyong mga panalangin. Siya ay hindi isang Pari sa yugtong ito, mahal na mga anak; siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at gayun din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” habang ang kontra-papa ay naghahari sa Upuan ni Pedro. Ang Papa na ito, si Peter II, ang magiging huling Santo Papa sa lahat ng kasaysayan – at siya ang mamumuno sa Simbahan sa madilim na panahon at madilim na oras nito; sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito ay malapit nang magbukas sa harap ng iyong mga mata, kaya’t panoorin at mag-ingat. Manalangin at gumawa ng penitensya – at maliliwanagan ka ng Banal na Ghost. Manalangin din para sa hinaharap na Papa, mahal na mga anak, sapagkat kailangan niya ang inyong mga panalangin. Siya ay hindi isang Pari sa yugtong ito, mahal na mga anak; siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at gayun din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito ay malapit nang magbukas sa harap ng iyong mga mata, kaya’t panoorin at mag-ingat. Manalangin at gumawa ng penitensya – at maliliwanagan ka ng Banal na Ghost. Manalangin din para sa hinaharap na Papa, mahal na mga anak, sapagkat kailangan niya ang inyong mga panalangin. Siya ay hindi isang Pari sa yugtong ito, mahal na mga anak; siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at gayun din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito ay malapit nang magbukas sa harap ng iyong mga mata, kaya’t panoorin at mag-ingat. Manalangin at gumawa ng penitensya – at maliliwanagan ka ng Banal na Ghost. Manalangin din para sa hinaharap na Papa, mahal na mga anak, sapagkat kailangan niya ang inyong mga panalangin. Siya ay hindi isang Pari sa yugtong ito, mahal na mga anak; siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at gayun din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” alam niya ang Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at ganoon din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” alam niya ang Misyon na ipinagkatiwala sa kanya – at ganoon din ang Our Holy Vicar, Pope John Paul II. Manalangin ng mabuti, minamahal na mga anak, para sa sangkatauhan ay maramdaman ang poot ng Amang Walang Hanggan sa lalong madaling panahon. ” (Little Pebble, Mensahe 28 – 13 Mayo 1985)

Ang Mensahe na ito noong 1985 ay mayaman sa patnubay at tagubilin. Inilalarawan ng Ina ng Diyos ang isang pangyayari sa hinaharap kung saan ang isang “maling pontiff ‘ay makaupo sa trono ni Pedro. Ang bayan ng Diyos ay magtatago. Pinag-uusapan ng Our Lady ang tungkol sa “huling Papa ng lahat ng kasaysayan”. Ipinaaalala nito sa mambabasa ang sinaunang “Exodo” ng Tao ng Diyos na pinangunahan ni Moises na siyang instrumento ng Utos ng Diyos kay Paraon: “Hayaan Mo ang Aking Tao …” Ang Our Lady ay tumutukoy kay Papa Pedro II bilang pinili ng Diyos na mamuno sa Kanyang Tao: ” … Mamumuno siya sa Simbahan sa madilim na panahon at madilim na oras nito; sa huling mga sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. ” Ipinaliwanag ng Our Lady na ang hinaharap na Pontiff – Pope Peter II, ay nasa oras na iyon (1985): siya ay isang ordinaryong tao ng pamilya. Gayunpaman, alam niya ang Mission na ipinagkatiwala sa kanya. “

Ito ay isang pambihirang propetikong paghahayag at misteryo tungkol sa isang tao, na sa hinaharap ay magiging Papa Pedro II, at sa isang kritikal na oras sa kasaysayan ng mundo. Sa mga nagdaang taon nasaksihan natin ang halalan ni Papa Francis. Ang kamangha-manghang pagganap ng mga pangyayaring ito ay naganap nang tanggihan ni Pope Benedict XVI ang papel na pang-administratiba ng kanyang pagiging Papa. Malinaw na ngayon na hindi kailanman binitiw ni Papa Benedikto XVI ang Magisterium ni Pedro – sa madaling salita, ang Trono ni Pedro. Nananatili siyang totoong Papa ng Simbahang Katoliko sa ngayon. Marami ang naniniwala na ang impluwensya ng Freemasonry at ng Illuminati sa iba`t ibang mataas na awtoridad ng clerical ay nagdala ng Conclave of Cardinals na dumating sa halalan ni Pope Francis. Noong 1991 sa isang pampublikong Apisyonasyon Ang Our Lady ay nagsalita ng makahula tungkol sa mga hinaharap na kaganapan:

LITTLE PEBBLE: “Nakikita ko ngayon ang St. Peter’s, sa Roma at nakikita ko ito bilang isang sinaunang gusali. Sa likod ng simboryo ay isang kayumanggi, halos itim, Cross. Sa tabi ng St. Peter’s Cathedral ay may isa pang Simbahan; mukhang katulad ito ng St. Peter’s, ngunit mayroon itong nagniningning na baso at iba pang mga bagay, kahit na walang maganda tungkol sa gusaling ito. Malinis ito, mukhang moderno, nalinis; Nakikita ko ang isang kayumanggi Krus na may dugo dito. Ngayon ay may lumitaw na ibang gusali; kahawig din ito kay San Pedro ngunit ito ay nagniningning ng ginto; mukhang napaka, napaka, maganda at sa likuran nito ay isang puting Krus. “

AMING LADY: “Minamahal kong anak: nakikita mo ngayon ang Misteryo ng Kasal na Mistiko; nakikita mo ang Misteryo ng tuod ni Jesse [Isaias 11: 1+] na kinakatawan sa lumang Iglesya na pinamamahalaan ng Our Holy Vicar, Pope John Paul II at sa gitna, Mahal kong anak, nakikita mo ang Simbahan ng ngayon, kung saan ang matandang Ang Iglesya ay lubos na na-update at nabago. Nakikita mo ang Krus na nakabitin sa Simbahang ito – ito ang Pagkamartir ng Holy Mother Church sa darating na oras. Pinamamahalaan din ni John Paul II ang Simbahang ito, subalit mayroong [tunay na] iisa. Sa loob, Mahal kong anak, ikaw ang Mystical Vicar of Christ, na gumagabay sa espiritwal na Simbahan sa iyong mga pagdurusa at iyong mga panalangin; ang iyong payo sa Karunungan mula sa Aming Mga Bibig patungo sa Simbahan; tahimik mong pinamamahalaan ang bagong Simbahan. Ang gintong Iglesya na nakikita mo, Mahal kong anak, ay ang purified Church na iyong hahantong, sa pisikal, sa Lupa, hanggang sa oras na Ang Aking Banal na Anak, si Jesucristo, ay bumalik sa Lupa. Ikaw, mahal kong anak, ay mamamahala sa Simbahang ito sa matibay na braso ng Banal na Panginoon. Ang Iglesya ngayon ay dapat na alisin mula sa mga hukay ng karumihan, kalokohan at katiwalian. “(Little Pebble, Mensahe 333 – 13 Hunyo 1991)

Ang mga sumunod na mga dekada hanggang sa kasalukuyan ay nakita ang Our Lord and Our Lady na tinawag ang kanilang mga anak na magkaisa – lalo na sa charity, pananampalataya at pag-asa. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng isang mas malalim na pananaw sa kung bakit ito ay napakahalaga ngayon. Noong 3 Hulyo 1993 sa Mensahe 395, Ang aming Panginoon ay gumawa ng isang bagong Pakikipagtipan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang piniling kaluluwa – ang Little Pebble. Ang Tipan na ito ay isahan at pinaka pambihirang. Ipinaliwanag ng ating Panginoon:

ANG ATING PANGINOON: “… Aking minamahal na anak, Ang aming matamis na Bato ‘; Ang aking anak na magtatayo ng Aking Simbahan sa lupa at magdadala sa lahat ng Aking mga tao sa Lupang Pangako: ngayon, ako ay sumama sa mga Patriyarka ng Luma at Aking Amang-ama [St. Joseph] upang ipagkaloob sa iyo, Aking minamahal na anak, napaka pambihirang Graces – Mga Grasyang ibinigay lamang sa iilan. Sa Aking Kamay, mahal na anak, ang Tipan na ginawa ko kay Adan, kay Noe at kay Abraham. Tulad ng nasabi ko na, sa pamamagitan ng maraming mga mistiko sa buong mundo: ikaw ang Abraham ‘ng Bagong Panahon – ang mamumuno sa Aking bayan sa kalayaan. Sa iyo ay mananatili ang Tatlong Diyos, sapagkat dapat mong dalhin ang Aking mga tao sa Liwanag at pamamahalaan ang Aking Iglesya sa mundo sa maraming daang siglo…. Sa pamamagitan mo, Mahal kong anak, na ang mga bagong Bansa ay isisilang – ang mga bagong tribo ng Israel. Mula sa iyong binhi, Mahal kong anak, sa katuparan ng Aking mga salita kay Abraham – darating ang lahat ng mga bagong Bansa – ang pitong bagong mga tribo na mamamahala sa mundo kasama ang limang angkan. At ang pitumpu’t dalawang maliliit na Bansa ay bubuo sa pangkat ng Earthly Paradise, na ikaw, mahal na anak, ang mamumuno at mamamahala bilang Vicar of Christ; bilang Pinuno ng Aking bayan sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos na Kapanguluhan. Ito ay mula sa iyong binhi, mahal na anak, na magkakaroon ng maraming bilyun-bilyong at bilyun-bilyong kaluluwa na malilikha bago ang katapusan ng mundo. Sa iyo gagawin ko ang pangwakas na Tipan sa tao, hanggang sa katapusan ng mundo, kung kailan ako darating at hahatulan ang sangkatauhan. ” bilang Pinuno ng Aking bayan sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos na Kapanguluhan. Ito ay mula sa iyong binhi, mahal na anak, na magkakaroon ng maraming bilyun-bilyong at bilyun-bilyong kaluluwa na malilikha bago ang katapusan ng mundo. Sa iyo gagawin ko ang pangwakas na Tipan sa tao, hanggang sa katapusan ng mundo, kung kailan ako darating at hahatulan ang sangkatauhan. ” bilang Pinuno ng Aking bayan sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos na Kapanguluhan. Ito ay mula sa iyong binhi, mahal na anak, na magkakaroon ng maraming bilyun-bilyong at bilyun-bilyong kaluluwa na malilikha bago ang katapusan ng mundo. Sa iyo gagawin ko ang pangwakas na Tipan sa tao, hanggang sa katapusan ng mundo, kung kailan ako darating at hahatulan ang sangkatauhan. “ (Mensahe 395, sa Little Pebble, Hulyo 3, 1993).

Nagtataka ako kung ano ang “Mag-sign” ng Tipan na ito. Kaya’t nagsulat ako ng isang maliit na liham sa Our Lady sa pangangalaga ng Seer Thornbush noong ika-24 ng Oktubre 1995. Tinanong ko ang Our Lady: “Ina, nagtataka ako, ano ang tanda ng Tipan na ginawa ng iyong Banal na Anak sa iyong Little Pebble? Ang stigmata ba ang dala niya? ” Noong Nobyembre 3, 1995, sinagot ng Our Lady ang Thornbush tungkol sa aking mga katanungan. Ang sagot ng ating Lady ay kapaki-pakinabang, kaya nagsasama ako ng isang katas dito:

AMING LADY: (sa pamamagitan ng Thornbush): “Binabati kita ng Aking minamahal na piniling Apostol, Little Bartholomew. Nalulugod ako na hinahangad mong malaman ang higit pa tungkol sa Aking Maliit na Pedro at ang Tipan na ginawa ng Diyos sa kanya. Ang Tipan na ito ay nasa loob ng isang tatlong beses … Ito mismo ay isang Misteryo pa rin. Tungkol sa Pakikipagtipan, ito ay bahagyang sa pamamagitan ng `Banal na Kawani ng Buhay ‘na nagmula sa henerasyon ni Abraham na piniling Ama ng totoong pananampalataya; at ito ay sa pamamagitan ng mga banal na sugat na dinala niya [Little Pebble]; at ang pangatlong bahagi ay bilang Prinsipe ng mga Apostol ng mga End Times na ito, na kalaunan ay naging Papa Pedro II. Ang hudyat na ito sa Tipan ay nakasalalay sa Banal na Pag-ibig at Karunungan. Kapag oras na, maraming mga Misteryo pa ang ihahayag…. ” (Pribadong Mensahe, na ibinigay kay Thornbush para kay Fr. Broussard, Nobyembre 3, 1995).

Ganito ang pangalan: Tatlong-tiklupang Tipan. Ang artikulong ito ay tumutugon sa ikatlong bahagi: “Ang Prinsipe ng mga Apostol ng mga Panahon ng Pagtatapos na ito, upang maging Papa Pedro II” Kaya’t ang Little Pebble ay ang kanyang sarili ang tanda ng Tatlong-tiklupang Tipan.

Noong 1995 ay nagpapaliwanag pa ang aming Panginoon tungkol sa misteryo na nakapalibot kay Pope Peter II:

AMING PANGINOON: “Huwag magulo Anak ko ng Liwanag, Aking ‘Little Pebble of Love’ na pinili ko upang pangunahan ang Mystic Church sa Lupa – tulad ng pagpili ko sa Vicar of Christ na mamuno sa Mystical Body sa Lupa. Ang Krus ng Akin ay iyo !! Ngunit para sa mga taong kailangang malaman: muli kong sinabi, na ang lahat ng Pinangako ko sa iyo, tutuparin ko. ”

“Kahit na ikaw ay hindi nagkamali, Anak ko, mayroon kang Katotohanan at ang Katotohanan ay mananatili sa iyo, upang gabayan ang Aking mga tupa, sapagkat ikaw ay napili nang higit sa lahat ng Aking mga tupa, sapagkat sa iyo ko ibinigay ang mga Susi ng Kaharian. Para sa mga ngayon na medyo nalito at hindi nauunawaan ang mga Salita ng Aking Pinakababanal na Ina, hayaan silang maunawaan nang mabuti, na kung ano ang Inihayag ng Aking Pinaka Banal na Ina … na ang Aking Espiritu ay naipadala sa Aking ‘Little Pebble of Love’, bilang isang isahan na Grace, upang gabayan ang Mystic Church on Earth – hayaan itong maunawaan ng Aking mga anak! ”

“Huwag mag-alala, Aking matamis na anak, para sa lahat ay mauunawaan sa oras. Ang mga paghati na ngayon ay nasa Mystic Church ay malapit nang magkalat – sa pamamagitan ng utos mula sa Aking Banal na Vicar sa Roma, na ibibigay sa iyo sa isang espesyal na paraan sa lalong madaling panahon – isang espesyal na ilaw ang ibibigay sa Aming mga anak upang maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa lahat ng Aking mga anak na pinili sa isang espesyal na Landas. Samakatuwid manalangin, minamahal kong anak, ipanalangin mo ang lahat ng mga hindi nakakaunawa at hindi magulo, sapagkat Inilagay ng Aking Kabanal-banalang Ina ang Kanyang balabal sa lahat ng Kanyang mga anak – lahat ng mga naghahangad na malaman ang katotohanan at sundin ito. Ang tunay na pagkakaisa ay darating din sa Aking Bahay sa Lupa, sapagkat dinidirekta namin ang Aking Kabanal-banalanang Vicar sa isang espesyal na paraan sa mga darating na taon, upang magdala ng pagkakaisa sa lahat ng mga anak ng Liwanag. “

“Totoong sabihin, Minamahal kong anak, ikaw ay isang tanda ng kontradiksyon sa Simbahan – tulad ng ako, iyong Diyos, ay isang Palatandaan ng Kontradiksyon. Lahat ng mga sumusunod sa Katotohanan ay magiging mga palatandaan ng kontradiksyon, sapagkat iyon ang landas ng krus – samakatuwid, magpakatapang ka, Anak ko – Narinig ko ang iyong mga panalangin… ” (Little Pebble, Mensahe 497 – 7 Oktubre 1995)

Noong 2019 dahil sa pagkalito tungkol sa mga mensahe na ibinigay kay Maria Divine Mercy (MDM) muling kinilala ng aming Panginoon ang Little Pebble bilang Pope Peter II:

AMING PANGINOON: “Ang aking mga anak ay hindi alam kung paano makilala ang Katotohanan mula sa mga maling kalkulasyon – sapagkat ito ay mula pa noong dekada ng 1970, mga paghahayag na ibinigay sa ilang Tagakita tungkol sa Huling Vicar of Christ, nang ang paghahayag na ibinigay sa MDM na si Papa Benedict ay ang Huling Santo Papa. , na bibigyan ng Misteryo ng mga Susi ni St Peter. Gayunpaman may isa pang Mystical Mystic, lalo ang iyong sarili, na nag-aangkin na ikaw ang Huling Vicar, bilang si Papa Peter II, na ang Huling Vicar para sa Holy Mother the Church, ngunit ito ay isang Misteryo na dapat pa mailad. “

“Ito ay para sa kadahilanang ito na ibinigay ko sa iyo ang Mga Susi ng Papasiya, Aking maliit na anak, maraming taon na ang nakakalipas, na naipalilinaw sa buong Mga Mensahe na ibinigay sa iyo at daan-daang mga Tagakita bago, upang ang Aking mga anak ay hindi malito kung kailan sinabi ko sa MDM na kinuha ko ang mga Susi ng Papasiya sa Langit. Ito ay upang linawin na ang Anti-Pope at Antichrist ay hindi nakuha ang mga Susi na ito – kung saan hindi nila ito nakuha. “

“Kaya’t linawin ko ito sa lahat ng mga mananampalataya: ikaw, Aking mahal at masunurin na anak ay ang Huling Biktima para sa Aking Bahay sa Lupa at hihintayin mo ang Aking Banal na Vicar na pumunta sa Langit, sapagkat ito ay magiging oras kung kailan ang Upuan ng Ang Roma ay mawawalan ng laman, sapagkat ang mga Susi ng Pirmipikasyon ay dinala sa Langit, ngunit alamin ito, na ang mga Susi ng Papasiya ay mananatili sa iyo habang mananatili ka sa pagkatapon at mananatili ito, hanggang sa makarating ka sa Langit at bumalik. sa Daigdig upang kunin ang iyong Misyon bilang Peter Abraham II, ang Pangwakas na Vicar para sa Holy Mother Church at si St Peter at St Paul ang magpapakilala sa iyo bilang Huling Vicar sa Earth, hanggang sa dumating ako sa Aking Ikalawang Pagparito. ” (Little Pebble, Mensahe 793 – 13 Setyembre 2019)

Sa buod, ang maikling artikulong ito ay inilaan lamang upang mai-highlight ang ilang mga pangunahing Mensahe. Nais kong gawin itong maikli. Ang mga Mensahe sa itaas (at marami pang iba) ay nagbukas ng isang window na pang-espiritwal na pinapayagan kaming makita ang isang bagay ng misteryo na pumapalibot kay Pope Peter II. Mayroong higit pang detalye sa pinakabagong mga Mensahe. Ang Liwanag ng Diyos na nagniningning sa pamamagitan ng mga makahulang salita na ito ay masyadong maganda at maliwanag para sa kumpletong pag-unawa ng tao – ang kailangan ay ang Grasya ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang mga Grasya na ito ay kinakailangan para sa atin upang mapili ang Kalooban ng Diyos kaysa sa iba pa. Ang aming Panginoon at Mahal na Mahal na Babae ay napunan-sa maraming mga piraso ng makahulang puzzle sa huling 30 taon.

“Ngayon nang marinig nila ito, ay nasidhi sila, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol,” Mga kapatid, ano ang gagawin namin? ” (Gawa 2:37)

Yan ang tanong! Ano ang dapat nating gawin? Ngayon, sa oras na ito, ang mga anak ng Diyos ay dapat manalangin para sa Regalong Diyos – pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa at pagsisikap na magkaroon ng pagkakaisa kasama at sa ilalim ng hinaharap na Vicar of Christ na ito. Nawa ay tulungan nina Jesus at Maria ang lahat ng kaluluwa ng mabuting hangarin na buksan ang kanilang mga puso at isipan upang makinig sa kung ano ang isiniwalat ng Diyos sa sangkatauhan sa oras na ito sa ating kasaysayan sa mundo.

Bishop Malcolm Broussard

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.