Petrus Romanus, 12 Iunie 2021

______________________________________________________________


MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
 CĂTRE LUZ DE MARIA
12 IUNIE 2021

Popor iubit al Lui Dumnezeu:


VĂ BINECUVÂNTEZ ÎN NUMELE PREASFINTEI TREIMI ȘI AL REGINEI ȘI MAMEI NOASTRE.


Acest Popor al Lui Dumnezeu trebuie să se mențină sub protecția Preasfintei Inimi a Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos. Pentru a ajunge așa de mare scop, este esențială autenticitatea creaturii umane, nu ipocrizia mormintelor văruite.


Sunt puține creaturi umane care se cercetează cu adevărat, privind defectele lor…
Sunt puțini cei care întreprind calea adevăratei convertiri…
Abundă ipocriții în Poporul Lui Dumnezeu…


ESTE URGENTĂ CONVERTIREA AUTENTICĂ, cea la care renunță creatura umană când se privește pe ea însăși ca un „dumnezeu” de virtuți și daruri inexistente, încrezut de falsitatea egoului lui uman.


Faptele și actele personale sunt termomentrul care, fără disimulări, vă strigă cu voce tare adevărata viață interioară, contagiată de orbirea spirituală ce inundă Pământul.


 Legiunile mele Cerești se mențin în veghe constantă asupra acestor creaturi umane care refuză să se privească cu adevărat și să-și asume greșelile lor…


ACEȘTI COPII AI LUI DUMNEZEU TREBUIE SĂ FACĂ O OPRIRE ÎN CALE, DIMPOTRIVĂ, VOR AJUNGE SĂ-I PREDEA PE FRAȚII LOR ÎN MÂINILE ANTICRISTULUI.


Popor al Lui Dumnezeu, îndepărtați ceea ce mențineți în minte cu sete de răzbunare, în gând cu ranchiună și invidie și în inimă cu ură.


Popor al Lui Dumnezeu, nu priviți numai binele cu care credeți că înfăptuiți și acționați, aceasta este aroganță și mândrie. Astfel acționează slujitorii ingrați, nu-L cunoașteți pe Regele și Domnul Cerurilor și Pământului, înainte cangrenei cu care ați infectat sufletul. De aceea, elementele vor purifica omenirea și creatura umană, asuprită de propriul ei rău, va privi măruntaiele sale înaintea ei însăși, înaintea marii Milostiviri a Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


POPOR AL LUI DUMNEZEU, DIAVOLUL NU ESTE O INVENȚIE, EXISTĂ, VĂ FURĂ PACEA, VĂ DUCE SĂ LUPTAȚI UNII ÎMPOTRIVA ALTORA ȘI DE ACEEA SE BUCURĂ.


O, creaturi nesăbuite, sunteți cauza bucuriei diavolului!


Iubit Popor al Lui Dumnezeu, boala continuă târând omenirea spre necazuri mai mari. Elita vă subminează sănătatea, moartea se grăbește, Pământul se găsește instabil, cutremurele vin în grabă.


Alertă, omenire, alertă!


Am convocat Poporul Lui Dumnezeu la rugăciune (1):


PENTRU CA FIECARE CREATURĂ UMANĂ SĂ IMPLORE DISCERNĂMÂNTUL ASUPRA ÎNFĂPTUIRII ȘI ACȚIONĂRII SALE PERSONALE, ÎNAINTEA APROPIERII AVERTISMENTULUI ȘI URGENȚA DE A SALVA SUFLETUL.


IMPLORAȚI-I DUHULUI SFÂNT ÎNTĂRIREA NECESARĂ PENTRU A CONTINUA ÎN CREDINȚĂ, ÎNAINTEA EVENIMENTELOR SEVERE ȘI APROPIATE CARE VOR AFECTA PĂMÂNTUL ȘI ÎNTR-UN FINAL, OMENIREA.


MULȚUMIȚI-I LUI DUMNEZEU UNUL ȘI ÎNTREIT, PROTECȚIA CELOR NEVINOVAȚI.

Fără a intra în panică, nici disperare, Poporul Lui Dumnezeu este fidel Lui Dumnezeu, merge încotro Dumnezeu l-a chemat, încredințat în Protecția Divină și Providența Divină.


Legiunile mele vă păzesc pentru ca să nu decădeți.


Alertă, creatură umană!
Alertă, convertiți-vă!

NU VĂ TEMEȚI, SUNT TRIMIS DE PREASFÂNTA TREIME PENTRU A VĂ PROTEJA.
PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUIREA SUFLETELOR.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

  1. zi de rugăciune mondială pentru 15 iunie 2021

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Creatura umană se găsește înaintea atâtor nenorociri din cauza relei folosiri pe care a dat-o bogăției spirituale cu care Domnul nostru, Isus Cristos, ne-a împodobit.


Sfântul Arhanghel Mihail este foarte clar, chemând să lăsăm folosirea propriei voințe umane, ce duce omenirea din suferință în suferință.


Să întâmpinăm cu iubire și încredere cererile pentru ziua de 15 iunie!


Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.