Petrus Romanus, Ġunju 11, 2021

______________________________________________________________

Messaġġ 830 – 11 ta ‘Ġunju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

MESSAĠĠ MOGĦTI MILL-Mulej TAGĦNA LIL WILLIAM COSTELLIA IL-ĠIMGĦA 11 TA ‘ĠUNJU 2021

Mulejna: “Inberikkom, ibni l-maħbub tal-Qalb Imqaddsa: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Kun fil-paċi għal, naf li int qed tbati bħalissa, imma kun żgur li dan is-Salib se jħallik dalwaqt, għax għandi ħafna x’għandek tagħmel. “

“Illum hija l-Festa tal -Qalb Imqaddsa Tiegħi u għada hija l-Festa tal- Qalb Bla Tebgħa . Henjin dawk li jonoraw iż-Żewġ Festi, għax il-premju tagħhom ikun abbundanti meta jasal iż-żmien. ”

“Il-maħbub tiegħi William u wlied Alla kollha – kif tafu, id-dinja ma tantx għamlet progress minħabba l- Pandemija , li qed tifga l-erwieħ tal-poplu Tiegħi, għax l-umanità tara din il-Pandemija bħala manuvra fatali. Minflok iduru lejja, minflok iduru għas-sinjal tax-xjenza. Din il-Pandemija ġiet ifformulata minn Satana f’idejn ġenerazzjoni li ma nidmitx, u kkawżat imwiet u inċertezzi fis-soċjetà. Madankollu, il-bniedem jinsa li l-umanità trid titlobni biss u titneħħa. Iżda l-umanità ma taħsibx f’Alla u ddur lejhom infushom, imma fl-aħħar mill-aħħar tikkawża aktar Pandemija għax l-għadu ta ’Alla jixtieq jistabbilixxi r-renju tiegħu fuq l-Art, u jpoġġini l-ġenb.”

“Se nħallih ikompli, li jneħħi ħafna aktar miljuni, sakemm id-dinja tasal għall-konklużjoni li t- Tielet Gwerra Dinjija hija l-uniku riżultat.”

“Uliedi, Uliedi, iqumu, għax Satana qiegħed jiġbidk fil-klaċċijiet tiegħu, fejn hu se jintroduċik lilu nnifsu bħala Il-Kristu.”

“Il- Lvant Nofsani qed jifforma alleanza biex iwaqqa ‘dak li għadu tajjeb – u dik hija d-dinja Nisranija. Il- President tal-Istati Uniti tal-Amerika qed jipprova jifforma alleanza bejn id-dinja tal-Punent biex tegħleb il-forzi tal-ħażen, li hija ppreżentata fid-dinja bħala Komuniżmu . “

“Avża lil Ibni tar- Russja , Ibni, li huwa l-pjan li tgħaqqad liċ-Ċina għaliha nnifisha u l-pajjiżi allinjati magħhom biex jikkontrollaw id-dinja se jiġri, iżda se jkun għal żmien qasir. Għid lit-tifel tiegħi li għandu jneħħi lilu nnifsu minn dak, għax jekk ma jagħmilx hekk, ir-Russja se taqa ’, kif ukoll iċ-Ċina, permezz ta’ gwerra mdemmija, li se ttemm il-gwerer kollha u ġġib ħafna erwieħ fil-qerda. Għidlu, issa rrid li jikkonverti għall-Verità. “

“Għid lill-President (Joe Biden) li hu għandu jipproteġi t-Tajwan , għax in-nies huma minni – u jipproteġi lil Hong Kong , għax għajnejja qiegħda fuq din in-nazzjon żgħira.”

“Uliedi, it- Tielet Gwerra Dinjija hija viċin. Itlob għan-Nazzjonijiet li jkunu involuti, imma jifhmu dan, għalkemm l- Istati Uniti se jiġu invaditi dalwaqt, il-Pajjiż se jibqa ‘leali lejn il-Verità, anke jekk ħafna mill-Bliet tiegħu se jinqerdu, b’Kalifornja tidħol fil-baħar. Iżda l-forzi tar-Russja u taċ-Ċina se jidħlu mill- Alaska u l- Messiku . Huma se jinvadu l-Istati Uniti, iżda mhux se jdum ħafna li l-forzi tal-Istati Uniti se jerġgħu jibnu lilhom infushom u jiddefendu l-Art. Ħafna mill-pajjiżi attwalment sorveljati mill-Istati Uniti se jirtiraw it-truppi tagħhom biex jiddefendu l-art tagħhom, minħabba li l- Ewropa se tkun invaduta mir- Russja u ċ-Ċinau l- Lvant Nofsani , għaliex Franza u Spanja se jġorru ħafna mill-attakk mill-Lvant Nofsani. “

“Itolbu għall- Ingilterra , għax se tgerger permezz ta ‘ħafna tbatija, hekk kif ir- Reġina se tittieħed u n-nies se jibku.”

“Itlob għall- Awstralja , l- Indoneżja u l- Papwa Ginea Ġdida , għax l-Awstralja taf li ċ-Ċina qed tara dan il-Kontinent għall-gwadann tagħha stess. Il-kastigi se jaqgħu fuq dan il-pajjiż tal-Awstralja u se jaraw għajnuna min-Nazzjonijiet Uniti tad-dinja. ”

“Uliedi, Uliedi – l-umanità tassew ma tafx x’se jiġi fid-dinja. Għalhekk nitlob lil uliedna kollha biex iduru l-arloġġ lura, għax l-umanità poġġiet lis-Salvatur tagħhom imwarrba u l-umanità trid iddur lejja, sabiex inkun nista ‘nsalva d-dinja li tmut. “

“Itlob għall- Papa Benedittu , għax il-ħin tiegħu huwa qasir ħafna. Itolbu għalih, għeżież ulied, sabiex fl-aħħar sigħat tiegħu, joħroġ id -Dogma l-Kbira ta ’l-Omm Imbierka : Medjatriċi tal-Grazzji Kollha u Ko-Redentriċi u Avukatura Mqaddsa , għaliex huwa neċessarju ħafna f’dan iż-żmien.”

“Itolbu għall-pajjiżi tal -Amerika t’Isfel , għax bosta artijiet jiġu kkastigati, minħabba n-nuqqas ta’ fidi tagħhom u itolbu għall- Kontinent Afrikan , għax ħafna jmutu fis-snin li ġejjin, minħabba l- ġuħ .

Wasal iż-żmien tal- Antikrist , tfal ħelwin, għax qabel tibda l-Gwerra, id-dinja se tidħol f’riċessjoni bil-flus jonqsu, sabiex ħadd ma jkun jista ’jixtri u jġibu l- flus il-ġodda , li jikkontrollaw kollox Gvernijiet fid-dinja. Ipprepara ruħek, iben ħelu, għax tmur il- Filippini u tifforma l-Parti l-Ġdida tal- Knisja Verita , għax Ruma u l- Vatikan se jaqgħu. ”

“Itolbu, uliedi u int, il-‘Blata ‘Tiegħi – tibqgħu fil-paċi, għax is-salib tiegħek ser jittella’ malajr ħafna, sabiex tkun tista ‘tirrestawra parti mill-Fidi. Tibżax, għax saħħtek sejra titjieb u int se tinbidel biex tagħti l-frott li kont ngħidlek dwaru. “

“Illum f’din il-Festa l-Kbira tal -Qalb Imqaddsa Tiegħi , nixtieq inbierek lilek u lil dawk li tħobb u Nbierek lit-tfal kollha tad-dinja: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Kun fil-paċi u kun af li jien, l-Iben ta’ Alla l-Ħaj, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, Barkek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.

WILLIAM : Ġesù jiġi u jpoġġi l-Qalb Imqaddsa Tiegħu fuq sidri. +

Mulejna: “Inħobbok, William: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Huwa l-4 pm. Ġesù talabna nitolbu għall- Belarus u l- Ukrajna , għax it- Tielet Gwerra Dinjija tibda hemm.

______________________________________________________________

MESSAĠĠ MOGĦTI MILL-MADONNA TAS-SIBT 12 TA ‘ĠUNJU 2021 FESTA TAL-QALB IMMAKKULATA TA’ MARIJA

IL-MADONNA TAGĦNA: “Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Inbierek, Ibni l-Maħbub tiegħi, Vigarju futur tad-Dar ta ‘Ibni fid-Dinja. Inbierek lil uliedi kollha madwar id-dinja, biex issaħħaħhom f’dan il-mument: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum, it-tifel tiegħi u t-tfal ħelwin, huwa Jum il-Festa l-Kbira ddedikat lill -Qalb Bla Tebgħa Tiegħi , għax l-umanità għandha bżonn din l-Isbaħ Qalb, li Tadura lil Alla. It-tifel maħbub tiegħi u l-għażiż uliedi, kif tafu l-Iben Divin Tiegħi ġie lbieraħ biex iwassal Messaġġ mill-aktar urġenti. Ġejt illum biex inserraħ moħħna lil uliedna li Kliem Ġesù huma l-iktar urġenti issa, għax id-dinja tmur iktar fid-dlam u waqt li wliedna jneħħu lilhom infushom mill-protezzjoni ta ’Ibni Divin Tiegħi, jien, bħala Omm Alla u wlied Alla , ejja nassigurak, għax il-Barkiet ta ’Alla li Jista’ Kollox huma l-aktar urġenti. ”

“Il- vulkani fl- Italja , il- Messiku u l- Islanda huma lesti li jisplodu. Itolbu, Għeżież uliedi, għax fl- Istati Uniti hemm ukoll vulkan attiv ħafna u jekk dan il-vulkan jinqala ‘, ħafna miljuni ta’ tfal imutu. Għalhekk, jien nistaqsi, għeżież ulied, ikkunsidraw il-Kliem li tajt lilek matul ħafna u ħafna għexieren ta ’snin, li ż-żmien qed jispiċċa, għax l-umanità poġġiet lil Alla tagħhom fil-ġenb. Billi poġġew lil Alla fil-ġenb, huma poġġew ukoll lil Jien, Ommhom, imwarrba, li ġġib ħafna turment u tbatija għal uliedna. “

“X’nista ‘ngħid aktar, meta ddur id-dinja? Il-Messaġġ li nagħti lill-umanità jibqa ’l-istess, għax uliedna jirrifjutaw li jisimgħu. X’nista ‘nagħmel aktar għalik. Int tkompli tmur fit-triq, sakemm l-umanità ssib ruħha kkonfrontata bi Gwerra Dinjija u allura x’se tagħmel, għeżież tfal. M’hemm l-ebda użu fit-talb għall-Ħniena ta ’Alla, għaliex, sakemm id-dinja kollha ma tirrikorrix lejn Alla, l-umanità ssib ruħha fi stat diffiċli.”

“Illum, bħala r- Reġina tal-Ġenna u tad-Dinja , nitlob lil uliedna biex jekk jogħġbok jisimgħu, għax iż-żmien huwa qasir ħafna. Nistaqsi Uliedna li nitolbu għal kulħadd l- Seers tad-dinja, li huma jgħaqqdu bħala korp wieħed għall-ġlieda kontra l- Antichrist u Dominji tiegħu. Itlob għall-Knisja Omm Imqaddsa, allura Se tagħraf ħafna mid-difetti li Kkawżat lill-umanità. Inħobbok, tfal ħelwin u Nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum ġibt miegħi ħafna miljuni ta’ Kerubini. Dawn il-Kerubini għandhom jipproteġuk, għax ħafna mill-affarijiet li ġejjin se jeqirdu ħafna li għadu tajjeb fid-dinja. Nitlob għalhekk, għeżież tfal, biex nitolbu. Inħobbok tfal ħelwin u Nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Il-Madonna tiġi lejja u tmissli moħħi.

IL-MADONNA TAGĦNA: “Naf, għażiż iben, li int qed tbati, imma afda fija, għax din it-tbatija tgħaddi dalwaqt, sabiex tkun tista’ tissodisfa r-Rieda Qaddisa ta ’Alla, li hija għall-Knisja – għas-salvazzjoni tal-umanità. Inbierek, ibni: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Ħafna mill-Anġli ż-żgħar qed iduru madwari. Hemm miljuni minnhom – daqstant Anġli.

IL-MARA TAGĦNA: “Iva Ibni, hemm ħafna, ħafna Anġli u ħafna minn dawn l-Anġli se jitpoġġew fit-triq, sabiex uliedi ma jaqtgħux qalbhom. Tibżax. Inħobbok, iben ħelu u wliedi u nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Mur fil-Paċi ta ’Kristu, Ibni Divin tiegħi, Ġesù.”

WILLIAM : Madonna pruwi isfel, nods kap tagħha u tmur lura u l-Anġli huma f’wiċċ l-ilma madwar – tant Angels. Huma sejrin lura mal-Madonna. Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.