Luz de Maria, 12 Juni 2021

________________________________________________________________

Bericht aan Luz de Maria – 12 juni 2021 | Kleine kiezelsteen (littlepebble.org)

BOODSCHAP VAN ST MICHAEL DE AARTSENGEL AAN ZIJN GELIEFDE LUZ DE MARIA

12 Juni 2021

Geliefde volk van God:

IK ZEG U IN NAAM VAN DE MEEST HEILIGE DRIE-EENHEID EN VAN ONZE KONINGIN EN MOEDER.

Dit Volk van God moet onder de bescherming blijven van het Allerheiligst Hart van onze Koning en Heer Jezus Christus. Om zo’n groot doel te bereiken, is de authenticiteit van de mensheid onontbeerlijk, in plaats van de hypocrisie van geblancheerde graven.

Er zijn maar weinig mensen die zichzelf echt onderzoeken en hun gebreken zien…

Weinigen nemen het pad van ware bekering…

Er zijn veel huichelaars onder het volk van God…

AUTHENTIEKE BEKERING IS DRINGEND , wat mensen weigeren als ze zichzelf zien als “goden” van niet-bestaande deugden en gaven, opgeblazen door de valsheid van hun menselijke ego.

Persoonlijke werken en gedrag zijn de thermometer die, zonder enige verhulling, hardop naar je schreeuwt over een echt innerlijk leven dat besmet is met de spirituele blindheid die de aarde bedekt.

Mijn Hemelse Legioenen waken voortdurend over deze mensen die weigeren zichzelf waarheidsgetrouw te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten…

DEZE KINDEREN VAN GOD MOETEN EEN PAUZE MAKEN OP WEG; ANDERS ZULLEN ZIJ EINDIGEN DOOR HUN BROERS EN ZUSSEN IN DE HANDEN VAN DE ANTICHRIST OVER TE LEVEREN.

Volk van God, werp de dorst naar wraak af die u in uw gedachten koestert, de wrok en afgunst in uw denken en de haat in uw hart.

Volk van God, kijk niet alleen naar het goede waarin je gelooft dat je werkt en gedraagt: dit is arrogantie en trots. Dit is hoe ondankbare dienaren zich gedragen: ze kennen de Koning en Heer van hemel en aarde niet, vanwege het gangreen waarmee hun ziel is besmet. Hierdoor zullen de elementen de mensheid zuiveren, en zal het menselijk ras, onderdrukt door zijn eigen kwaad, zichzelf van binnenuit zien, door de grote Barmhartigheid van onze Koning en Heer Jezus Christus.

MENSEN VAN GOD, DE DUIVEL IS GEEN UITVINDING: HIJ BESTAAT, HIJ BErooft U VAN UW VREDE, HIJ LEIDT U OM TEGEN ELKAAR TE VECHTEN EN HIJ VERBINDT ZICH OVER DIT.

O dwaze wezens, jullie maken de duivel blij!

Geliefde volk van God, ziekte zal de mensheid naar steeds grotere pijn blijven slepen. De elite ondermijnt je gezondheid, de dood maakt haast, de aarde is onstabiel, aardbevingen komen snel aan.

Wees alert, mensheid – alert!

Ik heb het volk van God tot gebed geroepen:

ZODAT ELKE MENS OM ONDERSCHEIDING ZOU VRAGEN MET BETREKKING TOT HUN PERSOONLIJKE WERKEN EN GEDRAG, GEZIEN DE NABIJHEID VAN DE WAARSCHUWING EN DE DRINGENDHEID VAN HET REDDEN VAN UW ZIELEN.

BEDEK DE HEILIGE GEEST OM DE KRACHT DIE NODIG IS OM IN GELOOF TE BLIJVEN, GEZIEN DE ERNSTIGE EN DRINGENDE GEBEURTENISSEN DIE DE AARDE EN DAAR DE MENSHEID ZULLEN OVERVALLEN.

GEEF DANK AAN GOD, EEN EN DRIE, DE BESCHERMER VAN DE ONSCHULDIGE.

Zonder in paniek te raken of in wanhoop te vervallen, is het volk van God trouw aan God; ze lopen waar God hen heeft geroepen, vertrouwend op Goddelijke bescherming en Goddelijke voorziening.

Mijn legioenen bewaken je zodat je niet zou wankelen.

Wees alert, mensheid!

Let op: converteer!

VREES NIET: IK BEN GEZONDEN DOOR DE HEILIGE DRIE-EENHEID OM U TE BESCHERMEN VOOR DE GLORIE VAN GOD EN DE REDDING VAN ZIELEN.

Sint Michaël de Aartsengel

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

COMMENTAAR VAN LUZ DE MARIA

Broers en zussen:

De mensheid wordt geconfronteerd met zoveel tegenslagen vanwege het slechte gebruik dat zij heeft gemaakt van de geestelijke rijkdommen waarmee Onze Heer Jezus Christus ons heeft getooid.

Sint Michaël de Aartsengel is heel duidelijk wanneer hij ons oproept om niet langer te vertrouwen op de menselijke wil, die de mensheid van lijden naar lijden leidt.

Laten we de verzoeken van 15 juni met liefde en vertrouwen aanvaarden.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.