Propesiya sa mga Bansa ng Daigdig

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ang propetang nagsasalita sa wikas ay malinaw na pagpapamalas ng Banal na Espiritu. May mga mensahe siya para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas na nagiging sentro ng Katolisismo sa mundo.

Nakipag-ugnayan ako ngayon sa isang tapat na Katoliko Pilipinas, at tinanong ko siya kung naniniwala ang mga Pilipino na tatanggapin ng kanilang bansa ang panibagong Vatican at Pope Peter II, ang huling pope ng Simbahang Katoliko, ay magkakaroon ng kanyang papal upuan sa inyong bansa. Sumagot ang babae: “Alam ng mga Pilipino ang propesiya, ngunit huwag itong paniwalaan.”

Ang mga Pilipino, ang Banal na Espiritu ay nagrekrut sa akin upang paglingkuran Siya tulad ng nakadokumento sa Banal Pakete ng Banal na Tawag. Inutusan Niya akong pagtuunan ng pansin lalo na ang inyong bansa at ihanda kayo para sa inyong banal na tungkulin sa Ang Wakas Mga Panahon.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.