Luz de Maria, Hunio 18, 2021

________________________________________________________________

Message to Luz de Maria – 18 June 2021 | Little Pebble

MENSAHE NI JESU-CRISTO SA KANYANG MAHAL NA BATA NA SI LUZ DE MARIA

HUNYO 18, 2021

Aking bayan, Aking minamahal na bayan:

Tanggapin ang Aking Kapayapaan, kaya kinakailangan para sa lahat ng sangkatauhan.

Patuloy kang magiging katulad ng mga tupa na walang pastol …

NAGPASTA KAYO NG HINDI NAKIKINIG SA AKING TINIG, HINDI NINYO KINIKILALA, AT ANG MGA KUMIKITA SA AKIN AY HINDI MAKINIG SA AKIN.

MAY kakaunti KUNG SINO ANG MAHAL AT SUMUNOD SA AKIN!

Tinatawagan kita sa URGENT conversion! (Mar 1:15). Ang kasamaan ay walang tigil sa pag-stalk sa iyo sa hangaring mapinsala ang Aking mga anak at sirain sila, kaya dapat ikaw ay magmahal tulad ng Pag-ibig Ko.

MASASAMANG NAGLASAKSAK SA AKING TAO; nakalason ito sa iyong isipan, iyong pag-iisip, salita at puso upang ang iyong mga gawa at kilos ay mapanganib. Ito ang dahilan kung bakit ko ka nililinis at pinapayagan ang paglilinis. Gayunpaman, ang Aking mga anak ay nagpapatuloy nang hindi nagbabago sa mga bagong tao, na patuloy na nakakalimutan na ang trigo ay tumutubo kasama ang mga damo (Mt 13: 24-30) at magpapatuloy na gawin ito.

Magpatuloy kang maingat. Ang Aking Batas ay ipapahayag na hindi wasto at tatanggapin ng Aking Simbahan ang mga kahilingan ng mga demonyo, na tatanggihan Ako. Gaano karaming paghihirap ang naghihintay sa iyo!

Sa loob ng Aking Tao, isang maliit na bilang ng mga tao ang patuloy na nagtanong sa Akin na ANG BABALA AY MAAALING LUMABAS, AT KAYA ITO AYAN, na ang dahilan kung bakit patuloy kong nililinis ka at nagmamadali upang hulmain ka.

Maraming mga kabilang sa mga tumawag sa kanilang sarili na Aking mga anak na, sa kabila ng pag-alam kung kailan sinasabi sa kanila ng Mga Palatandaan at Palatandaan ang pagdating ng lahat ng kanilang hinintay sa mahabang panahon, ay patuloy na tinatanggihan ang Aking Mga Disenyo …

ANG MGA PALATANDA AT TANDAAN NA PINAPAYAGAN KO KAYA NA KAYO MAG-CONVERT AY PINATAWAGAN NG HERETICS NA GUSTO MAKONSEMA ANG AKONG MATAPAT.

Aking mga tao:

Ang aking tapat na si St. Michael the Archangel ay tumawag sa iyo sa World Day of Panalangin sa pagtingin sa agarang pangangailangan para sa Aking mga anak na mag-convert.

ANG RESPONSE SA TAWAG NA ITO AY ANG IYONG TAONG MAHAL SA KANILANG PANGINOON AT DIYOS. Ang debosyon ng isang malaking bilang ng Aking mga anak sa Tawag na ito ay pinapanatili ang Aking Awa sa lahat ng tao. Nawa ang uhaw ng mga nauhaw ay mapatay, nawa ang mga nagugutom ay mapakain, nawa ang mga naghihirap na espiritwal na gumaling sa paghihirap na iyon, nawa ang mga hindi nagbalik-loob ay makaramdam ng tawag, nawa ang mga naguguluhan ay makatagpo ng kapayapaan. Inaalok ko ang Aking Sarili: ang tugon ay nakasalalay sa bawat isa sa inyo.

ITO ANG RESPONSE KO SA ATTENTION NG AKING TAO SA TAWAG NG AKING PINamahal na SANTO NA SI MICHAEL ANG ARCHANGEL. ANG AKING CELESTIAL LEGIONS AY NAGHIHINTAY SA INVOCATION NG AKING TAO, LALO NA SA PANAHON NA ITO, UPANG protektahan sila sa lahat ng oras.

Magpatuloy sa pagsasama sa totoong Magisterium ng Aking Simbahan.

Ipagdasal Mo ang Aking mga anak, ipanalangin na ang Aking mga anak ay masiyahan sa oras na ito ng spiritual milk at honey.

Ipagdasal ang Aking mga anak, ipanalangin ang iyong mga kapatid, para sa mga malapit nang maghirap.

Ipagdasal mo ang Aking mga anak, ipanalangin na dumaan ka sa sakit.

Manalangin Aking mga anak, manalangin, ang lupa ay malakas na yayanig; ang Timog ay lilinisin.

Aking Tao:

PARA SA BAWAT TAONG TAO, KUMUSTO AT PAGTUMUGON SA APLALO NG AKING BAHAY ay nangangahulugang PROTEKSIYON AT SPECIAL BLESSING.

Binasbasan kita Mahal kita.

Ang iyong Jesus .

________________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.