Karismatikong Pananampalataya

______________________________________________________________

 

Charismatic Faith | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

 

Ibinibigay ng Banal na Espiritu Karismatikong Pananampalataya sa mga nahalal na tao para sa mga tiyak na layunin. Madalas mangyari ito sa mga lider, kapag binigyan sila ng Diyos ng pambihirang tiwala tungkol sa isang pangyayari.  Ang Banal na Espiritu ay nagkakaloob ng tapang na humahantong sa pagkilos.  Madalas itong mangyari kapag pinipili ng isang lider ang isang bagong gusali para sa isang simbahan.

Maaaring isipin ng isang imigrante na kailangan niya ng himala para makabili ng bahay sa Amerika! Madalas siyang bigyan ng Diyos ng pananampalatayang makita ang bahay bago ito itamo.

Ang charism ay mas malawak at malalim kaysa ang Teolohikal Pananampalataya, dahil ipinagkakaloob ito ng Banal na Espiritu para sa personal kaligtasan at ang charism upang maglingkod ang Mistiko na Katawan ni Kristo.

 

 
______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.