Luz de Maria, 22 Hulyo 2021

________________________________________________________________

Mensahe kay Luz de Maria – 22 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

Aking minamahal na Tao:

PINAGPALAAN KO KITA SA MGA PANAHON NG PAGKALIT. (1)

Aking mga tao, huwag sumali sa pagtatalo sa iyong mga kapatid: lumago sa espiritwal, pahalagahan ang pagpipilit ng pagbabago ng iyong buhay upang mabago mo ang iyong pandama (2) at dalhin sila sa akin.

DAPAT IWAN NG AKING TAO ANG CONFORMISM KUNG SAAN ANG KAPANGYARIHAN NG AKING ANAK AY NAKAKITA KANILA . Ito ang napakahalagang sandali at ang mga Akin ay dapat magtagumpay sa pagiging passivity. Ang pag-ukol ng puwang para sa Akin sa maghapon ay hindi sapat: dapat kang pumasok sa Aking Gawain at Aksyon at gawin ito sa Espiritu at Katotohanan. (Jn. 4,23)

Kapag ang Aking mga anak ay tinawag Akong patuloy, kapag sumisigaw ka sa Aking Banal na Espiritu, kapag sumuko ka sa Akin, kapag pinananatili mo ang Pananampalataya sa Akin, nasa daan ka na kung saan ka Ako tumatawag sa iyo.

SA KRUSYONG PANAHON NA ITO PARA SA MGA MINA, ANG PAGBABAGONG KINAKAILANGAN KO AY DAPAT GAWIN …

SA PANAHON NA ITO KINAKAILANGAN KO ITO.

“Alam ko ang iyong mga gawa: hindi ka malamig o mainit. nais na ikaw ay malamig o mainit! Ngunit dahil maligamgam ka at hindi malamig o mainit, ilalabas kita mula sa aking bibig. ” (Apoc. 3: 15-16)

ANG AKING MAHAL NA TAO, ANG PINAGHIHINTAYAN AY LALAPIT . Naririnig ko ang Aking mga anak na nagsasabing: “Naghintay ako ng mahabang panahon at walang nangyayari”. Ang mga kaganapan ay hindi magbibigay sa iyo ng oras upang isipin kung ano pa ang maaaring mangyari. Ang aking Simbahan ay susubukan pa: ang isang hindi inaasahang pagbabago sa Vatican ay ilalagay ang Aking Tao sa gilid.

Madarama ang gutom sa lahat ng mga bansa; ang mga elemento ay bumangon laban sa tao, hindi ka nila bibigyan ng pahinga, hindi mo sila pipigilan.

HUWAG SayangIN ANG KATANGIAN NG BUHAY: PANANATIN ANG IYONG SARILI SA ALAM NG ESPIRITUWAL (1 Tes. 5,6):

Hayaan ang mga may isang malakas na character na kontrolin ang kanilang sarili, o kung hindi man ay masupil sila ng Aking Kapangyarihan …

Hayaan ang mga nagtitiwala sa kanilang buhay sa diyos ng pera na magbago: makikita nila ang pagbagsak ng ekonomiya …

Ang mga tumatalikod sa landas na itinuro ko para sa kanila ay dapat bumalik bago lumubog ang kadiliman at hindi na sila makabalik…

Ang espiritwal na kamatayan ay pagsakay mula hilaga hanggang timog at mula silangan hanggang kanluran upang maghanap ng biktima na hindi nais na baguhin. Tandaan na sa Dakilang Banal na Trabaho, hindi ka kailangang-kailangan. Mahal kita at ibubuhos ang Aking Awa, bagaman ang Aking Pag-ibig na ito ay dapat bayaran ng Aking Tao.

Maging maingat sa Tunay na Magisterium ng Aking Simbahan, sundin ang Banal na Batas, maging mapagbantay at mapagmasid patungkol sa mga Sakramento.

TINAWAG KO SA INYO SA LAHAT NA MAGING MAHAL KO KAYA ANG HARSHNESS AY MAAARING SA KANYANG PAG-IBIG:

Nawa ang tuyong lupa sa puso ng Aking mga anak ay mabago sa isang lupaing dumadaloy ng gatas at pulot …

Nawa ang mga pag-iisip at pag-iisip na hindi malalabag sa Aking Batas at Aking Mga Sakramento ay malambot hanggang sa sila ay maging luwad sa Aking Mga Kamay…

Aking mga tao, ang pagdurusa ng sangkatauhan ay magiging mas mabangis para sa lahat; nagpapatuloy ang sakit at pagkatapos ang balat ay ang magiging lugar ng pugad para sa isa pang sakit. (3)

Nagpatuloy ka sa iyong peregrinasyon.

Ngayon makikita mo ang puwersa ng mga elemento na umaangat laban sa makasalanang sangkatauhan!

Manalangin at gumawa ng pagkilos upang maunawaan ng iyong mga kapatid na ang pagbabago ay kagyat.

Manalangin na ang lahat ay maliwanagan at ang kanilang mga mata ay patuloy na makita kung paano nila ako sinasaktan sa kanilang mga gawa at kilos.

Tumatawag ako sa iyo upang sumalamin: kayo ay mga saksi ng Aking mga babala: kung saan mainit, ngayon ay bumabagsak ang niyebe, at kung saan may niyebe, mayroong pumipigil na init.

Ang Babala (4) ay papalapit na: huwag kang mapasama sa mga patuloy na bulag sa espiritu.

Magdala ng mga sakramento sa bawat pagkakataon.

Ako, ang iyong Hesus, mahal kita ng Walang Hanggang Pag-ibig.

Ang aking basbas ay nasa bawat isa sa inyo.

Ang iyong Jesus

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NG LUZ DE MARIA

Malinaw na nagsasalita sa atin ang ating Panginoon: Binibigyan niya tayo ng isang sulyap sa isang serye ng mga hagupit at tinawag tayo sa patuloy na pagdarasal, na may kamalayan na wala ang Pinakabanal na Santatlo at wala ang ating Ina wala tayo. Samakatuwid, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na sinamahan ng isang alay at pasasalamat.

Ang panalangin ay hindi dapat sa pamamagitan ng pag-uulit o sa pamamagitan ng pag-uulit, ngunit isang kilos na inaalok sa ating Panginoong Jesucristo bilang pagbabayad, sa pagpapatawad, sa pag-ibig sa bawat tao.

Ihanda natin ang ating sarili para sa kung ano ang ating nabubuhay at para sa kung ano ang mananatiling mabubuhay dahil sa hindi pagsunod sa sangkatauhan sa Lumikha nito.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.