Luz de Maria, 22 Juli 2021

________________________________________________________________

Message to Luz de Maria – 22 July 2021 | Little Pebble

Mijn zeer geliefde mensen:

IK ZEG U IN DEZE TIJDEN VAN VERWARRING. (1)

Mijn volk, ga geen strijd aan met uw broeders en zusters: groei spiritueel, waardeer de urgentie van het veranderen van uw leven zodat u uw zintuigen (2) zou transformeren en ze naar mij zou brengen.

MIJN MENSEN MOETEN HET CONFORMISME VERLATEN WAARIN DE MEERDERE VAN MIJN KINDEREN ZICH VINDEN . Dit is het cruciale moment en degenen die van Mij zijn, moeten passiviteit overwinnen. Overdag een ruimte voor Mij wijden is niet genoeg: je moet Mijn Werk en Actie binnengaan en dat doen in Geest en Waarheid. (Joh. 4,23)

Wanneer Mijn kinderen Mij voortdurend roepen, wanneer je het uitschreeuwt tot Mijn Heilige Geest, wanneer je je aan Mij overgeeft, wanneer je in Mij blijft geloven, ben je op de weg waartoe Ik je roep.

OP DIT CRUCIALE TIJDSTIP VOOR DIEGENEN DIE VAN MIJN ZIJN, MOET DE VERANDERING DIE IK HEB VERZOCHT ONMIDDELLIJK ZIJN…

OP DIT MOMENT VEREIST IK HET.

“Ik ken uw werken: u bent noch koud, noch heet. zou je het koud of warm hebben! Maar omdat je lauw bent en niet koud of heet, zal ik je uit mijn mond spuwen.” (Openb. 3:15-16)

MIJN GELIEFDE MENSEN, WAT IS VERWACHT, nadert . Ik hoor Mijn kinderen zeggen: “Ik heb zo lang gewacht en er gebeurt niets”. Evenementen geven je geen tijd om na te denken over wat er nog meer kan komen. Mijn Kerk zal verder getest worden: een onverwachte verandering in het Vaticaan zal Mijn Volk op scherp zetten.

Hongersnood zal in alle landen worden gevoeld; de elementen zijn tegen de mens in opstand gekomen, ze geven je geen uitstel, je houdt ze niet tegen.

VERSPIL DE GAVE VAN HET LEVEN NIET: HOUD JEZELF OP SPIRITUELE ALERT (1 Thess. 5,6):

Laat degenen met een sterk karakter zich beheersen, anders worden ze onderworpen door Mijn Kracht…

Laat degenen die hun leven toevertrouwen aan de god van het geld veranderen: ze zullen de economie zien instorten …

Degenen die zich afwenden van het pad dat ik voor hen heb uitgestippeld, moeten terugkeren voordat de duisternis dik wordt en ze niet in staat zijn om terug te keren …

De geestelijke dood rijdt van noord naar zuid en van oost naar west, op zoek naar een prooi die niet wil veranderen. Houd in gedachten dat je in het Grote Goddelijke Werk niet onmisbaar bent. Ik heb je lief en stort Mijn Barmhartigheid uit, hoewel deze Liefde van mij door Mijn Volk moet worden terugbetaald.

Wees aandachtig voor het Ware Leergezag van Mijn Kerk, gehoorzaam de Goddelijke Wet, wees waakzaam en opmerkzaam met betrekking tot de Sacramenten.

IK OPROEP U BOVENAL OM MIJN LIEFDE TE ZIJN, ZODAT HARSHNESS DOOR MIJN LIEFDE ZOU WORDEN VERzacht:

Moge de droge grond in het hart van Mijn kinderen worden veranderd in een land dat overvloeit van melk en honing…

Mogen gedachten en geesten die ondoordringbaar zijn voor Mijn Wet en Mijn Sacramenten verzacht worden totdat ze klei worden in Mijn Handen…

Mijn volk, het lijden van de mensheid zal heviger zijn voor iedereen; ziekte gaat door en dan zal de huid de broedplaats zijn voor een andere ziekte. (3)

Je vervolgt je pelgrimstocht.

Nu zul je de kracht van de elementen zien opstaan ​​tegen de zondige mensheid!

Bid en onderneem actie zodat uw broeders en zusters begrijpen dat verandering dringend is.

Bid dat allen verlicht mogen worden en dat hun ogen voortdurend zullen zien hoe ze Mij beledigen door hun werken en daden.

Ik roep jullie op om na te denken: jullie zijn getuigen van Mijn waarschuwingen: waar het heet was, valt nu sneeuw, en waar sneeuw was, is verstikkende hitte.

De Waarschuwing (4) komt eraan: behoor niet tot degenen die geestelijk blind blijven.

Draag sacramentals bij elke gelegenheid.

Ik, jouw Jezus, heb je lief met eeuwige liefde.

Mijn zegen is met ieder van jullie.

Jouw Jezus

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

COMMENTAAR VAN LUZ DE MARIA

Onze Heer spreekt heel duidelijk tot ons: Hij geeft ons een glimp van een reeks plagen en roept ons op tot voortdurend gebed, dat is ons ervan bewust dat we zonder de Allerheiligste Drie-eenheid en zonder onze Moeder niets zijn. Daarom moet alles wat we doen vergezeld gaan van een offer en dankzegging.

Bidden zou niet door herhaling of uit het hoofd moeten zijn, maar een daad die aan onze Heer Jezus Christus wordt aangeboden als eerherstel, als boetedoening, in liefde voor ieder mens.

Laten we ons voorbereiden op wat we leven en op wat er nog moet worden doorgemaakt vanwege de ontrouw van de mensheid jegens haar Schepper.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.