Luz de Maria, 22 TA ’LULJU, 2021

______________________________________________________________

Messaġġ lil Luz de Maria – 22 ta ‘Lulju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

Il-Poplu maħbub tiegħi:

INBERKIK F’DAN IL-ĦIN TA ’KONFUŻJONI.

Il-poplu tiegħi, tidħolx fi ġlied ma ’ħutek: kabbar spiritwalment, apprezza l-urġenza li tbiddel ħajtek sabiex int tittrasforma s-sensi tiegħek u ġġibhom għandi.

IL-POPLU TIEGĦI GĦANDU JITLAQ IL-KONFORMISMU LI FIHOM IL-MAĠĠORANZA TAT-TFAL TIEGĦI ISSIBHOM INFUSHOM . Dan huwa l-mument kruċjali u dawk li huma tiegħi għandhom jegħlbu l-passività. Li tiddedika spazju għalija matul il-ġurnata mhux biżżejjed: trid tidħol fix-Xogħol u l-Azzjoni Tiegħi u tagħmel dan fl-Ispirtu u l-Verità. (Ġw. 4,23)

Meta wliedi jsejħuli kontinwament, meta tgħajjat ​​lill-Ispirtu s-Santu Tiegħi, meta ċċedi lejja, meta żżomm il-Fidi fija, tkun fit-triq li qed insejjaħlek għaliha.

F’DAN IL-ĦIN KRUĊJALI GĦAL DAWK LI HUMA MINI, IL-BIDLA LI JIEN JITLOB GĦANDHA TIĠI IMMEDJATA …

F’DAN IL-MUMENT NITLOBH.

“Naf ix-xogħlijiet tiegħek: la int kiesaħ u lanqas sħun. kieku kont kiesaħ jew sħun! Imma għax int fietel u mhux kiesaħ jew jaħraq, jien inħeġġek minn ħalqi. ” (Rev. 3: 15-16)

IL-POPLU MAĦBUB TIEGĦEK, DAK LI ĠEW MISTENNI QED JISQAF . Nisma lil uliedi jgħidu: “Stennejt daqshekk u ma jiġri xejn”. L-avvenimenti ma jagħtukx ħin biex taħseb dwar x’jista ‘jiġi aktar. Il-Knisja tiegħi se tiġi ttestjata aktar: bidla mhux mistennija fil-Vatikan tpoġġi lill-Poplu Tiegħi fix-xifer.

Il-ġuħ se jinħass fil-pajjiżi kollha; l-elementi qamu kontra l-bniedem, ma jagħtukx serħan, ma twaqqafhomx.

TĦALLIX L-GIFT TAL-ĦAJJA: ŻOMMU INNIFSEK FUQ TWISSIJA SPIRITWALI (1 Tess. 5,6):

Ħalli dawk b’karattru qawwi jikkontrollaw lilhom infushom, inkella jkunu mrażżna mill-Qawwa Tiegħi …

Ħalli dawk li qed jafdaw ħajjithom lill-alla tal-flus jinbidlu: se jaraw l-ekonomija tiġġarraf …

Dawk li qed jitbiegħdu mit-triq li mmarkajt għalihom għandhom jirritornaw qabel ma d-dlam isir oħxon u ma jkunux jistgħu jirritornaw …

Il-mewt spiritwali qed tirkeb mit-tramuntana għan-nofsinhar u mil-lvant għall-punent biex tfittex priża li ma tridx tinbidel. Żomm f’moħħok li fix-Xogħol Divin il-Kbir, m’intix indispensabbli. Inħobbok u nferra l-Ħniena Tiegħi, għalkemm din l-Imħabba tiegħi trid titħallas lura mill-Poplu Tiegħi.

Kun attent għall-Veru Maġisteru tal-Knisja Tiegħi, obdi l-Liġi Divina, kun attent u attent fir-rigward tas-Sagramenti.

NAPPELLEK KOLLOX BIEX TKUN L-IMĦABBA TIEGĦI BIEX IL-QARSA TITTAFFA MILL-IMĦABBA TIEGĦI:

Jalla l-art niexfa fil-qalba ta ’wliedi tinbidel f’art li tnixxi bil-ħalib u l-għasel …

Jalla l-ħsibijiet u l-imħuħ impenetrabbli għal-Liġi Tiegħi u s-Sagramenti Tiegħi jiġu mrattab sakemm isiru tafal f’Idejja …

Poplu tiegħi, it-tbatija tal-umanità tkun iktar ħarxa għal kulħadd; il-marda tkompli u allura l-ġilda tkun il-post fejn ibejtu marda oħra.

Int tkompli bil-pellegrinaġġ tiegħek.

Issa se tara l-forza ta ‘l-elementi jogħlew kontra l-umanità midinba!

Itlob u ħu azzjoni biex ħutek jifhmu li l-bidla hija urġenti.

Itolbu biex kulħadd ikun imdawwal u li għajnejhom jaraw kontinwament kif qed joffenduni Bix-xogħlijiet u l-azzjonijiet tagħhom.

Insejħilkom biex tirriflettu: intom xhieda tat-twissijiet Tiegħi: fejn kienet sħuna, issa nieżel is-silġ, u fejn kien hemm is-silġ, hemm sħana soffokanti.

It-Twissija qed toqrob: ma tkunx fost dawk li jkomplu jkunu għomja spiritwalment.

Wettaq sagramentali f’kull opportunità.

Jien, Ġesù tiegħek, inħobbok bl-Imħabba Dejjiema.

Il-barka tiegħi hija ma ‘kull wieħed u waħda minnkom.

Ġesù tiegħek

HAIL MARY L-AKTAR PURA, KONĊEVUTA MINGĦAJR DENU

HAIL MARY L-AKTAR PURA, KONĊEVUTA MINGĦAJR DENU

HAIL MARY L-AKTAR PURA, KONĊEVUTA MINGĦAJR DENU

KUMMENTARJU TA ‘LUZ DE MARIA

Sidna jitkellem magħna b’mod ċar ħafna: Hu jagħtina dehra ta ’sensiela ta’ pjagi u jsejħilna għal talb kontinwu, li qed ikun konxju li mingħajr l-Aktar Trinità Qaddisa u mingħajr Ommna m’aħna xejn. Għalhekk, dak kollu li nagħmlu għandu jkun akkumpanjat minn offerta u ringrazzjament.

It-talb m’għandux isir b’repetizzjoni jew b’rota, imma att offrut lil Sidna Ġesù Kristu bħala riparazzjoni, espjazzjoni, imħabba għal kull bniedem.

Ejjew inħejju ruħna għal dak li qed ngħixu u għal dak li għad irridu ngħixu minħabba l-infedeltà tal-umanità lejn il-Ħallieq tagħha.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.