Petrus Romanus, 15 Agosto 2021

________________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1UBNDdhCzDTiCoUWNFC-gR0rkoyKOEykLzkmzX8g39VAOv61XiGzEXZDI

ATONG LADY : “Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

WILLIAM : Sa likud Niya ang libu-libo nga mga tawo ug labaw sa ilang ulo adunay usa ka bandila.

ATONG LADY : “ Greet ko nimo, Akong minahal nga anak sa Akong Immaculate Heart: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

“Karon mianhi ako uban ang usa ka milyon nga mga kalag nga gipagawas gikan sa Gates of Purgatory , nga adunay utang kanimo, Minahal kong anak.”

WILLIAM : Tanan sila nagluhod ug nagaawit pasalamat sa Triune God ug the Immaculate Conception: “Ug ikaw, Minahal namon nga igsoon, nga nagluwas kanamo sa Tuig sa Kalooy sa Diyos.”

Gisulti ako sa Our Lady ug miingon:

ATONG LADY : “Gusto ko nga ihanda nimo ang imong kaugalingon karon, tungod kay dad-on ko ikaw sa Purgatoryo.”

WILLIAM : Gibuksan kini sa mga Anghel sa Gates of Purgatory .

ATONG LADY : “Minahal kong anak, tan-awa kining mga kalag nga naghulat sa ilang pagsulud sa Langit.”

WILLIAM : Adunay binilyon nga mga kalag nga nag-ampo sa pagpaabut. Gihangyo ako ni Nanay Mary nga himuon ang Sign of the Cross sa ibabaw nila, nga akong gihimo. +

ATONG LADY : “10,000 ang moadto sa Langit karong adlawa. Tanan sila mga magtotoo kanimo, Anak ko. Mosulod sila sa Langit sa sulud sa oras. Mobalik kita sa dapit nga akong nahimutangan, Anak ko. ”

“Karon usa ka mahimayaon nga adlaw, Anak ko, tungod kay daghang mga kalag ang mosulod sa Langit ug wala’y kalag nga masilotan sa akong Dakong Adlaw sa Piyesta.”

“Anak ko ug mga anak, gisaulog namon karon ang Akong Kadaugan ngadto sa Langit. Ingon usab gihangyo ko ang tanan sa Atong mga anak nga hunahunaon ang oras kung kanus-a usab kamo, mosulud sa Langit, tungod kay kini ang katuyoan nga gusto nako nga ang tanan Niyang mga anak mosulod, apan kinahanglan naton iampo ang tanan nga mga kalag, tungod kay ang kaaway kusgan kaayo sa ning higayona tungod kay nahibal-an niya nga ang iyang oras mahuman, sa dili madugay. Pag-ampo, mga anak nga matahum, ang Chaplet of Divine Mercy alang sa inyong kaugalingon ug mga anak sa kalibutan. “

“Ang New South Wales sa Australia naadto sa hingpit nga pagkandado tungod sa Pandemik , apan kini usa ka sayup nga paglihok, tungod kay kini maghatag hinungdan sa daghang pag-away sa mga tawo sa New South Wales. Ang mga awtoridad nagtan-aw sa hilabihang kahadlok, apan ang mga nagpugong labi nga nalipay, tungod kay magahatag kini mga labi nga pagkabalaka sa Akong mga anak. Pag-ampo alang sa mga nagdumala, tungod kay daghan sila’g itubag. Mga anak ko, kini nga Pandemiko dili ingon ka seryuso sa giingon ninyo. Masulbad sa pag-ampo ang tanan nga mga problema ”

“Minahal kong mga anak, ang kalibutan moadto sa kangitngit. Ang mga tawo sa Tunga’ng Sidlakan nagtagbaw. ang kahimtang, naglaum nga ang Amerika mobalik aron mapadayon ang paglihok sa Taliban . Bisan pa, mga anak nga matahum, kini aron mapadayon ang istruktura sa Amerika, tungod kay pinaagi sa pagpabiya sa mga pwersa sa Amerika gikan sa balay, ang mga Amerikano dili kaayo kusog sa balay kung atakehon sa mga nasud ang yuta sa Amerika. “

“Pag-ampo, Akong mga anak alang sa Amerika , tungod kay moabut ang mga katalagman, labi na sa Estado sa California .Daghan sa mga Estado ang mag-antus, tungod kay ang mga tawo dili gihapon maminaw sa Atong Tawag aron mag-ampo ug maghimo pag-usab. Pag-ampo alang sa Britain , tungod kay daghang mga pagsulay ang moabut sa nasud. “

“Pag-ampo alang sa Pransya , tungod kay dili magdugay kanus-a kini nga nasud maglikos. Pag-ampo alang sa Monarch sa Pransya , tungod kay hapit na moabut ang iyang oras aron maluwas ang mga tawo sa France; ug pag-ampo alang kang Peter II, tungod kay ang iyang pagtawag moabut sa dili madugay sa kalibutan. ”

“Niining Dakong Adlaw sa Pangilin naghatag ako sa tanan nga mga kalag sa maayong kabubut-on usa ka Balaang Santo, aron matabangan sila nga maabut ang kahingpitan ug pagkabalaan. Ikaw, Akong santos nga anak, makadawat sa mga Archangels ug tulo nga santos nga Santo, aron matabangan ka sa imong kawsa padulong sa katumanan sa imong pagka-Papa. ”

“Gipanalanginan ko ikaw ug ang tanan nga maayong mga kalag, sa pagsunud sa agianan nga padulong sa Gingharian sa Magbubuhat. + Panalanginan ko ikaw: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

WILLIAM : Ang Our Lady karon mibalik sa White Cross nga magpabilin si Saint Michael ug ang akong Guardian Angel.

ATONG LADY : “Gihigugma ko ikaw, Akong bulahan nga anak, William: Sa Ngalan sa Amahan ug Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

________________________________________________________________

This entry was posted in Sugbuanon and tagged . Bookmark the permalink.