Petrus Romanus, 29 ta ’Settembru 2021

______________________________________________________________

FESTA TAL-QADDIS MICHAEL, GABRIEL u RAPHAEL

29 TA ‘SETTEMBRU 2021

Illum, erwieħ maħbuba tiegħi ta ’Ġesù, is-Salvatur Imħabba tagħna. Hija l-Festa tal-maħbubin Arkanġli tagħna: San Mikiel, San Gabrijel u San Raffael.

Id-dinja hija msallba bil-problema Covid-19 , li qed tikkawża li l-umanità tingħalaq minħabba d-dgħufijiet tal-Gvernijiet, li ppermettew lill-umanità tingħalaq mir-reazzjonijiet tal-bniedem, u ħalliet lill-umanità titmexxa mill-bnedmin, li ma segwi lil Ġesù, imma segwi d-dgħjufija tal-inkapaċità tal-bniedem li jagħraf il-Verità.

Biex ngħin lill-umanità, nirrakkomanda l-Mediċini, Ivermectin jew Hydroxychloroquine . Nirrakkomandalek li ma taċċettax il-Medikazzjoni offruta mill-Awtoritajiet.

Illum, fil-Festa tal-Arkanġli l-Kbar, nitlob li tisma ’b’attenzjoni kbira, għax l-Antikrist qed jagħmel il-passi tiegħu biex jeqred il-poplu ta’ Alla u l-Knisja Kattolika u Appostolika Rumana.

Kif tafu r-Renju tal- Papa Benedittu , magħruf bħala (Emeritus) – żmienu huwa qrib ħafna. Żomm għajnejk miftuħa għall-movimenti tar- Russja u ċ-Ċina , għax ladarba l-papa Benedittu telaq minn Ruma tkun taf li wasal iż-żmien li jien, William John the Baptist Costellia, se nieħu bħala l-Vigarju Finali tal-Knisja ta ’Kristu, kif se nagħmel tkun magħruf bħala l-Papa Pietru II – magħruf ukoll bħala ċ-Ċkejken Abraham II .

Nitlob lill-għeżież uliedi biex ma jħossuhomx mitlufin jew mitlufin, għax Alla u Marija, l-Omm ta ’Ġesù, se jkunu qed iħarsuna, allura ma taqtax qalbek. Id-dinja bħalissa hija kkontrollata sa ċertu punt mill- Illuminati u l- Elite – u aktar minn hekk, l- Antikrist . Imma Alla qed jorganizza l-Armata tal-Verità, li hija qawwija ta ’50 miljun u ssir iktar b’saħħitha hekk kif jgħaddi ż-żmien.

Il-Poplu Għeżież tiegħi, ħu kuraġġ u kunfidenza fit-Tjubija ta ’Alla, għax l-umanità qed issir għomja – imma Alla fil-Qawwa u t-Tjubija Tiegħu qiegħed iħares lejk. Alla qajjem lill -Monarka Franċiż u qed jaħdem bil-mod. Huwa raġel tajjeb, qaddis u jaħdem flimkien miegħi, allura jekk jogħġbok tinsiex li Alla jikkontrolla d-dinja kollha u qed jippermetti lill-Antikrist iwettaq il-pjanijiet tiegħu biex jieħu d-dinja kollha, imma din id-darba l-Antikrist għandu żmien stabbilit , allura tiġi fi tmiem f’daqqa. Nistgħu nistennew li l-ħin ivarja mis-sena 2022 sas-sena 2030 . Naturalment ma nafux il-ħin eżatt, imma nafu dan, li r-renju sħiħ tal-Antikrist huwa sitt ġimgħat wara t -Twissija l-Kbira , li nistennew wara li l-Papa Benedittu (Emeritu) jaħrab minn Ruma.

Il-Monarka u jien stess qed inħejju l- Knisja tal-Fdal issa, għalhekk jekk jogħġbok ftakarna fit-talb tiegħek.

Alla ma nsejtekx, imma qed jitlob ħafna talb. Jekk jogħġbok itlob għall-ħelsien tiegħi mill-ktajjen li Satana poġġa fuqi sabiex inkun nista ‘mmur il- Filippini biex inwaqqaf il- Vatikan u mmexxi l-Knisja. Itlob li nkun nista ‘nivvjaġġa lejn Singapor u l- Ġermanja u ħafna pajjiżi oħra qabel ma jsir impossibbli. Itlob għall-Monarka li għandu bżonn l-appoġġ tal-Knisja.

Il-poplu maħbub tiegħi, titlifx il-fidi, imma tafda f’Alla u f’Ommna l-Imqaddsa, Marija, għax it-Trijonf tal-Madonna huwa viċin ħafna, meta Se tkun Inkurunata Medjatriċi tal-Grazzji Kollha, Ko-Redentriċi u Avukata , għax il-Mirakli kollha huma biex jiġri dalwaqt. Ftakar li titlob għalija wkoll. Nitlob lil Ġesù biex ibierek: + kif jiena nberikkom: +

Jalla Ġesù u Marija jberikkom +

William J. Costellia,

Arċisqof

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.