Petrus Romanus, 7 ta ‘Ottubru 2021

______________________________________________________________

MESSAĠĠ MOGĦTI MILL-MADONNA TAGĦNA LIL WILLIAM COSTELLIA

7 TA ‘OTTUBRU 2021

IL-Mulej tagħna u l-madonna tagħna : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Insellmulek, iben maħbub tagħna tal-Iktar Għoli! ”

WILLIAM : Ġesù jitkellem l-ewwel.

Mulejna : “Insellmilkom, Vigarju maħbub futur tiegħi ta’ Dar Tiegħi fid-Dinja! Illum hija l-Festa ta ’Omm Imqaddsa, Marija – Festa li hija importanti ħafna. Kif tistgħu taraw, It-tifel tiegħi, id- Disa ‘Korijiet ta’ Anġli huma mifruxa quddiemek, hekk kif huma ppreparati biex jimxu fuq id-Dinja, li hija mgħammra b’biljuni ta ‘demonji, li ħatfu lill-irġiel fil-biża’ ta ‘dak li għandu jiġi fuqhom , jekk ma jobdux l-istruzzjoni ta ’Il-Ħażin, li għaqqadhom f’għoqda stretta. Imma huwa minħabba dan li bgħatt lill-Armata tal-Anġli, li se tiddefendi lill-poplu Tiegħi, biex teħlishom min-nases li mdawru magħhom. ”

“Meta jitlesta dan il-Messaġġ nibgħat lil dawn l-Anġli madwar id-Dinja biex jeħilsu l-biża’ tal-umanità darba għal dejjem. Kull Anġlu Mqaddes għandu fuqu r -Rużarju Mqaddes biex ikeċċi d-demonji, biex jeħles lill-poplu Tiegħi għalissa, għax l-umanità sejra lejn il-Gwerra. L-umanità tibża ’, iżda ma jemmnux li waslet biex isseħħ.”

“In-nies tal- Lvant Nofsani : qum, għax il-libertà tiegħek waslet biex tintilef f’battalja li tiġbed miljuni ta’ erwieħ għall-mewt tagħhom. Avżak għal bosta snin issa, imma t-twissijiet Tiegħi twarrabhom, imma issa wasal iż-żmien. ”

“Ftit dalwaqt id-dinja se titqiegħed fil-biża’, minħabba li ġej Asterojde kbir li jqajjem lin-nies biex jirrealizzaw li Kliem Tiegħi għad-dinja huma veri u sakemm uliedi ma jieħdu r- Rużarju Mqaddes , id-dinja tkun ixxukkjata. ”

“ Ir-Russja hija lesta li tagħmel pass lejn id-dinja ħielsa fi Franza, il-Ġermanja u l-Pajjiżi tat-Tramuntana . Ippreparaw ruħkom, għeżież tfal. Itolbu lid-Disa ’Korijiet ta’ Anġli Mqaddsa u b’mod speċjali lill- Anġlu ta ’kull pajjiż , minħabba li qed joqorbu ġranet mudlama. It-8 ta ’Diċembru huwa jum speċjali ħafna għad-dinja, għax l-umanità tirrealizza li ż-żmien qed jispiċċa, għax l-umanità ma tistax tbiddel il-ġrajjiet li ġejjin, fejn tara d-dinja mgħottija bid-demm minn ħafna nies.”

“L- Antikrist jinsab Ruma lest biex jieħu f’idejh. Għadu mhux il-ħin sħiħ, għax id-dinja trid tkun l-ewwel fi gwerra. “

“Issa hemm mijiet ta’ Messaġġi, għax tajt lid-dinja l-aħħar ħarsa lejhom infushom biex tirrealizza fejn jinsabu. Ippreparaw, Uliedi, il-postijiet u l-Komunitajiet tagħkom fid-dinja, għax żminijiet serji ħafna sejrin lejn triqtek. “

“Għat-tfal maħbubin tiegħi tat- Tajwan : tibżgħux mill-ġranet u x-xhur li ġejjin – anke jekk iċ-Ċina thedded l-eżistenza tiegħek, għax ħafna minnkom tajtu lilek innifsek lill-Kura Divina Tiegħi u għalkemm tiegħek jista ‘jittieħed, tafda fl-Imħabba Tiegħi għalik, għaliex il-konnessjoni tiegħek maċ- Ċina , għalkemm imqassma, tiġi salvata. Have Mqaddsa Ruzarju Gruppi iffurmata u nitolbu għall -Ċina , minħabba ċ-Ċina se jsiru l-pjaga ta ‘dak kollu l-Asja . Itolbu bil-qawwa, għax l- Istati Uniti se jiġu, imma se jiġu msawta huma stess miċ- Ċina , u ġġib tbatija kbira lin-nies tal-Istati Uniti ”

“Itlob għall- Awstralja , għax l-Awstralja tinsab fil-periklu li tiġi invaduta. L-Awstralja għamlet żball meta ma bnietx is-sottomarini minn Franza , għax kellha żżomm iż-żewġ impenji u ssib ruħha tard wisq biex tiddefendi ruħha. “

“Itlob għall-kontinent ta ‘l- Afrika u l -Amerika t’Isfel , minħabba li l- Komuniżmu qed jiffjorixxi fuq dawn l-artijiet.”

“Uliedi, Uliedi, x’nista ‘ngħidlek iktar, imma biex tieħu ż-Żibeġ tal-Imħabba Divina – ir -Rużarju Mqaddes , għax din it-talba għandha protezzjoni kbira għal kull wieħed minnkom, speċjalment f’dan iż-żmien, minħabba li ż-Żibeġ tal-Imħabba għomja l-forzi ħżiena u tnaqqas il-poter tagħhom li jinterferixxu mal-umanità. “

“Uliedi, fadal biss ftit snin għall-umanità, għax is-Salib huwa tqil ħafna u l-umanità ser iddur lejn Alla meta kollox jidher mitluf. Imma kun af dan, li l-ħin ta ’Satana qed jispiċċa u qed jipprova jaqbad kemm jista’ jkun erwieħ qabel ma jerġa ’jitpoġġa fl-Infern.”

“Aqra mill-ġdid, Uliedi, il- Messaġġi minn La Salette u l-ħafna Messaġġi mogħtija lill-umanità minn dakinhar, għax l-umanità qed tissodisfa bil-mod dak kollu li ddikjarajna.”

“Itlob għall- Ġappun u l- Indoneżja , għax se jkun hemm terremoti vjolenti li ġejjin u l-muntanji tal-Indoneżja se jinqalgħu malajr ħafna u ħafna erwieħ jintilfu.”

“Inħobbok, it-tfal ħelwin tiegħi u nieħdu l-kuraġġ, għax jien u Omm Qaddisa dejjem ħdejk nistennew is-sejħa tiegħek. Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. U kun żgur li jien, Alla tiegħek u Salvatur, nisma ‘s-sejħa tiegħek f’kull ħin. “

“U int, il-Blata prezzjuża Tiegħi tas-Salvazzjoni għall-umanità, il-ħin tiegħek u tal- Monarka Mqaddsa dalwaqt isiru rispettati u maħbuba – dalwaqt – mad-dinja kollha, għax il-ħin tiegħek huwa viċin ħafna. Inbierek. Int u tmissk mill-Qalb Imqaddsa Tiegħi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Inħallik f’idejn Omm Qaddisa: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

IL-MADONNA TAGĦNA : “Insellmek, ibni l-maħbub William u jiena nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum huwa Jum il-Festa Mqaddsa Tiegħi – jum meta wliedi jonorawni bħala l -Madonna tar-Rużarju . Ibni maħbub tiegħi, illum, minħabba l-Festa, jien ma ’Ibni Divin Tiegħi Ġesù, nixtieq nibgħat it- tmintax-il mija Anġlu fid-dinja kollha biex jagħmlu battalja biex tiddefendi lill-poplu qaddis Tiegħi kontra n-nases tad-Demons. Dawn l-Anġli se jfasslu l-pjan tal- elite tad-dinja, biex jagħmluhom jirrealizzaw it-triq li poġġew huma stess fuqha. Itolbu għażiż ibni għal dan, għax ikun permezz tal- Anġli Mqaddsaid-dinja ser idur, għax wasal iż-żmien li t-Triq tal-Verità tinstema ‘. Ħafna mill-Vedenti li jinsabu fid-dinja se jirċievu Messaġġi speċjali għall-umanità, biex iħejjuhom kollha – biex iħejjuhom għall-Battalja li ġejja, sabiex l-umanità ssir konxja ta ’dak li għandu jiġri.”

“Itlob għall- Indja , għax Aħna tas-Sema ppjanaw li t-tfal tal-Indja jkunu lesti li jikkonvertu għall-Veru Fidi u jkunu wieħed mill-pajjiżi li se jikkonvertu għall-Veru Fidi, hekk kif se jkunu kkonfrontati mill- Armata Ċiniża . Itolbu, għeżież tfal, għax issa qed isir ħafna. ”

“Dalwaqt, ibni, il- Virus se jitnaqqas, anke jekk użaw il-mediċina ħażina, imma hemm ħafna Viruses oħra li se jitqiegħdu fuq ġenerazzjoni li ġiet imqarrqa, minħabba li l-Ħażin jixtieq jgħammar lill-umanità, għalhekk itlob, It-tfal ħelwin tiegħi. “

“U għalik, il-Blata l-Bajda maħbuba tiegħi – il-ħin tiegħek ġej malajr ħafna. Tkunx inkwetat, għax hija x-xewqa tagħna li tkun qed tivvjaġġa fid-dinja biex tippreparaha għall- Kastigi li ġejjin . Inħobbok u Nberik: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Tkunx inkwetat, għax għandi Jien Tiegħi f’dak kollu li qed tagħmel u qed togħġobni ħafna. Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Ibqgħu b’saħħithom, uliedi fidili u żommu leali lejn ir -Rużarju Mqaddes : Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Il-Madonna tmissni fuq il-moħħ u tmur lura għand Ġesù. It-tnejn jagħmlu s-sinjal tas-Salib:

IL-Mulej tagħna u l-madonna tagħna : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Ġesù tkellimni privatament. Huwa bierek lill-Monarka: +

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.