Luz de Maria, 19 Oktubre 2021

______________________________________________________________

MENSAHE NG SAINT MICHAEL ANG ARCHANGEL SA KANYANG MAHAL NA LUZ DE MARIA

OKTUBRE 19, 2021

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Tao ng Ating Hari at Panginoong Jesucristo:

Pinagpapala kita ng Pag-ibig na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagiging matapat sa Ating Hari.

Natagpuan mo ang iyong sarili sa puntong kung kailan, dahil sa pakikinig ng mga tinig maliban sa Aming Hari at Panginoong Jesucristo at Our Queen and Mother, pinayagan mong pumasok ang pagkalito (1), hindi paniniwala at pagmamataas sa iyo, na naglalabas ng pinakamasama sa tao kapag siya ay naghimagsik dahil sa hindi paniniwala sa Bahay ng Ama.

Papunta ka patungo sa sandali kung kailan lalaban ang tao laban sa tao, kinakalimutan na siya ay isang nilalang ng Diyos, nahaharap sa kagutom na dumarating sa sangkatauhan at kadiliman na napakalalim na hindi mo makikita ang iyong mga kamay. Kadiliman na katulad ng dinadala ng mga tao sa kanilang kaluluwa sanhi ng patuloy na kasalanan kung saan inilubog nila ang kanilang sarili bilang sangkatauhan.

Ang henerasyong ito ay makakaranas ng teknolohikal na pagbabalik, magiging mga tao nang walang kaalaman kung paano mabuhay nang walang ginhawa ng sandaling ito.

Ang pagpapatuloy sa buhay nang hindi humihinto upang suriin ang iyong sarili sa loob ay nagiging sanhi ng pagiging insensitive mo, na iniisip mong ang lahat ay isang pantasya, at samakatuwid ay hindi ka nagko-convert.

Minamahal ng Ating Hari at Panginoong Jesucristo:

ANG SALITA NG PINAKA BANAL NA TRINIDAD AY YAN LANG AT TUNAY.

ANG SALITA NA KINUMPIRAHAN SA INYO NG ATING REYNA AT INA AY AUTHENTIC. (2)

Mga hangal na nilalang! Masamang henerasyon, kung paano ka magdurusa!

PAGHANDAAN ANG IYONG SARILI: HUWAG MAKALIMUTAN. ANG PANAHON AY NAGING HARDER. ANONG DAPAT MONG PAGHIHIRAP AY Dating.

I-convert ngayon! Tingnan ang estado ng sangkatauhan …. I-convert ngayon!

Pinagpapala kita, pinoprotektahan ka ng Aking Mga Langit na Legion.

Ang Pag-ibig at proteksyon ng Banal na Trinity at ng aming Reyna at Ina ay mananatili sa iyo.

Ang bawat Anghel ng Tagapangalaga (3) ay dapat na mahalin at mahingi ng mas higit na Pananampalataya sa ngayon.

Tinatawagan kita upang patuloy na manalangin sa Holy Rosary at sa Chaplet of Divine Mercy.

San Miguel Arkanghel

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NG LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang hindi maisip na Pag-ibig ng Diyos ay hinahayaan kang mabalaan.

Ang sangkatauhan ay matigas ang ulo; iwanan natin ang nakaraan, yakapin natin ang pagsunod at ihanda ang ating sarili, hindi lamang materyal ngunit espiritwal.

Nang hindi naghihintay para sa kadiliman na pinukaw ng tao, o para sa kadiliman na inihayag sa amin ng Langit …..   pagbabalik-loob, pagbabalik-loob!

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.