Tensions Sa Pagitan ng Pilipinas at Tsina

______________________________________________________________

Tensions erup sa pagitan ng Pilipinas at Tsina mulierupt

______________________________________________________________

Ang tensiyon sa pagitan ng Pilipinas at Tsina ay muling nabura sa mga pag-angkin ng Tsino sa South China Sea. Pinaratangan ng Pilipinas ang mga barkong-pandigmang Tsino sa mga bangkang naghahatid ng mga suplay sa mga tauhang Militar ng Pilipino sa South China Sea lalo na ang Pangalawang Thomas Shoal na pag-aari ng Pilipinas.

______________________________________________________________

Ang Tsina ay may napakaraming problemang nakatuon sa pagtutuon ng pansin nito. Ang nagbabantang mga bansa sa South China Sea ay maaaring bumuo ng alyansa upang labanan ang agresyon ng mga Tsino, at ipapakita na ang Tsina ay may pormal na kaaway.

Tsina ay accumulating diplomatikong kabiguan dahil ito ay pang-aapi at kakulangan ng superpower karanasan. Ang mundong kilala natin ay maaaring tumagal ng sampung taon, maikling panahon para sa superpower development at upang anihin ang mga benepisyo ng gayong pag-unlad.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.