Petrus Romanus, 8. Decembar 2021

______________________________________________________________

NAŠ GOSPODIN: “Pozdravljam te moj ljubljeni sine križa”

VILIJAM:   I Isus i Marija su ovdje sa Svetim Mihaelom, Svetim Rafaelom i Svetim Gabrijelom.

GOSPODIN NAŠ: Blagoslivljamo vas danas, praznik Bezgrešnog začeća: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen.”

VILIJAM: Bijeli krst je tamo i Isus kaže:

NAŠ GOSPOD: „Sine moj ljubljeni, stradajući pod Mojim Krstom Spasenja, budi u miru i znaj da smo ja i Moja Sveta Majka uvijek s tobom.”

“Ne uznemiravaj se sine, jer se ovaj krst bliži kraju. Neprijatelj čini sve da vas ukloni sa scene, ali on malo shvata da ja kontrolišem sve stvari, jer ćete uskoro videti kako Moja Božanska Ruka interveniše, jer velike stvari su u nastajanju.”

“Nastavi moliti, sine moj, jer će Moja Ruka pasti na sve koji su te natjerali da patiš.”

“Reci svoj Mojoj djeci da ih Ja volim i da znam za sve stvari koje su se desile i koje će se dogoditi.

Blagoslivljam te, sine: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha Amen.”

“Moja Sveta Majka želi da razgovara s vama.”

GOSPODICA: „Pozdravljam te, ljubljeni moj sine, koji nosiš teški krst za spas svoje dragocene dece. Ne boj se dijete Moje, jer prolaziš kroz teško iskušenje, ali ono će uskoro biti gotovo, pošto ćeš biti kod kuće i tokom svog boravka u kući, posljednji čin će izvršiti tvoji Pravnici, koji će te osloboditi.”

“Volim te sine moj i dajem ti svoje Bezgrešno Srce. Vjerujte u svoje spašavanje. Molite se za sve one koji rade protiv vas. Volim te moj slatki sine i blagoslivljam tebe i one koje voliš: U Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen.”

„Ostanite u miru. Volim te neizmjerno jer sam ja Bezgrešno Srce koje bdi nad tobom. Neizmerno te volim. Ljubim te i blagoslivljam te: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.”

Tvoja majka

VILIJAM: Tri anđela stajala su iza Isusa formirajući štit oko sebe i pjevaju. Oko njih se formira Svjetlosni krug sa svijetlim Bijelim krstom. Stojim usred njih.

GOSPA: „Oni iz inostranstva: onaj koji je poseban kaže da se Monarh moli za tebe i za tvoje skoro oslobođenje.“

______________________________________________________________

This entry was posted in Bosanski and tagged . Bookmark the permalink.