Petrus Romanus, 8. Prosinca 2021

______________________________________________________________

NAŠ GOSPODIN: “Pozdravljam te moj ljubljeni sine križa”

VILIJAM:   I Isus i Marija su ovdje sa svetim Mihaelom, svetim Rafaelom i svetim Gabrijelom.

GOSPODIN NAŠ: Blagoslivljamo te danas, na blagdan Bezgrešnog začeća: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.”

VILIJAM: Bijeli križ je tu i Isus kaže:

NAŠ GOSPODIN: “Sine moj ljubljeni, patiš pod Mojim Križem Spasenja, budi u miru i znaj da smo ja i Moja Sveta Majka uvijek s tobom.”

“Ne uznemiravaj se, sine, jer ovom križu dolazi kraj. Neprijatelj čini sve da te ukloni sa scene, ali malo shvaća da ja kontroliram sve, jer uskoro ćeš vidjeti kako Moja Božanska Ruka intervenira, jer velike stvari su u nastajanju.”

“Nastavi moliti, sine moj, jer će moja ruka pasti na sve koji su te natjerali da patiš.”

“Reci svoj Mojoj djeci da ih Ja volim i da znam za sve stvari koje su se dogodile i koje će se dogoditi.

Blagoslivljam te, sine: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen.”

“Moja Sveta Majka želi razgovarati s vama.”

GOSPA: „Pozdravljam te, moj ljubljeni sine, koji nosiš teški križ za spas svoje dragocjene djece. Ne boj se moje dijete, jer prolaziš kroz teško iskušenje, ali ono će uskoro biti gotovo, jer ćeš biti kod kuće, a za vrijeme svog boravka u kući, posljednji će čin izvršiti tvoji Pravnici, što će te osloboditi.”

“Volim te sine moj i dajem ti svoje Bezgrješno Srce. Vjerujte u svoj spas. Molite za sve one koji rade protiv vas. Volim te moj slatki sine i blagoslivljam tebe i one koje voliš: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.”

“Ostanite u miru. Volim te neizmjerno jer ja sam Bezgrješno Srce koje bdije nad tobom. Neizmjerno te volim. Ljubim te i blagoslivljam te: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

Tvoja majka

VILIJAM: Tri anđela stajala su iza Isusa formirajući štit oko sebe i pjevaju. Oko njih se formira Svjetlosni krug sa bijelim križem koji svijetli. Stojim usred njih.

GOSPA: “Oni iz inozemstva: onaj koji je poseban kaže da se Monarh moli za tebe i za tvoje skoro oslobođenje.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Hrvatski and tagged . Bookmark the permalink.