Przy Jdzie Wielka Wojna

______________________________________________________________

PRZESŁANIE MARYI “Nadchodzi Wielka Wojna”

PEDRO REGIS Anguera Brazylia

16 Grudnia, 2021

______________________________________________________________

“Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby demon okradł wasz pokój i odciągnął was od drogi, którą wam wskazałem. Zegnijcie kolana w modlitwie. Zmierzasz ku bolesnej przyszłości. Nadejdzie wielka wojna i tylko ci, którzy kochają prawdę, wytrwają niezłomnie w wierze. Odważni. Żołnierze w sutannach będą walczyć w obronie jedynego Kościoła Mojego Jezusa (Kościoła Katolickiego), a ból będzie wielki dla Moich czcicieli. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Szukajcie siły w szczerej modlitwie, w spowiedzi i w Eucharystii. Ci, którzy słuchają Moich apeli, doświadczą wielkiego zwycięstwa. Naprzód, bez strachu! Kocham cię i zawsze będę z tobą! To jest przesłanie, które daję wam dzisiaj w Imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję za umożliwienie Mi spotkania się z wami jeszcze raz. Błogosławię Został: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju”.

______________________________________________________________

MESSAGE OF MARY “The Great War is Coming”

PEDRO REGIS Anguera Brazil

December 16, 2021

“Dear children, do not let a demon rob your peace and distract you from the path I have shown you. Bend your knees in prayer. You are heading for a painful future. A great war will come, and only those who love the truth will endure steadfast in faith. Brave ones. soldiers in cassocks will fight to defend the one and only Church of My Jesus (Catholic Church), and the pain will be great for My worshipers. I suffer because of what is coming on you. Seek strength in sincere prayer, in Confession and in the Eucharist. Those who they listen to My appeals, they will experience a great victory. Forward, without fear! I love you and I will always be with you! This is the message I am giving you today in the Name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing Me to meet you one more time here. I bless you: in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remain in peace.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.