Maghanda ng Pilipinas Pagdalaw ng Diyos

______________________________________________________________

Maghanda ng Pilipinas

Pagdalaw ng Diyos

Sahdu Sundar Selvaraj

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na dagdagan ang dalas ng mga artikulong nakasulat sa Pilipino, sinunot ko ang kahilingan, at nangaral si Propetang Sadu Selvaraj tungkol sa “Maghanda ng Pilipinas Pagdalaw ng Diyos.”

______________________________________________________________

Prepare The Philippines for God’s Visitation

The Holy Spirit asked me to increase the frequency of articles written in Filipino, I have complied with the request, and the Prophet Sahdu Selvaraj preached about “Prepare the Philippines for God’s Visitation.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.