Ang Schism

______________________________________________________________

Mahahalagang pahayag ng apat na may petsang mensahe ng Aming Ginang ng Anguera

tungkol sa hinaharap na pagkakahati-hati ng Simbahang Romano katoliko

______________________________________________________________

Marso 22, 2007

Ang Simbahan ay manginginig at magkakaroon ng malaking dibisyon.

Marso 29, 2008

Nabubuhay kayo sa mga sandali ng matinding paghihirap. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Isang malaking barko ang hahatiin sa dalawa, at darating ang oras ng matinding kalungkutan sa aking mahihirap na anak.

Marso 31, 2008

Isang malaking barko ang tatamaan ng malaking barko, na masisira sa dalawa at magkakaroon ng malaking pagdurusa para sa aking mahihirap na anak . . . Yaong aking hinulaang nakaraan ay mangyayari.

Hulyo 8, 2008

Kapag nahahati ang panunungkulan, magkakaroon ng malaking kalungkutan sa mga pinuno ng relihiyon. Maraming matatapat na lalaki at babae ang magpapagala-gala, puno ng pag-aalinlangan. Hindi nila malalaman kung anong panig ang mangyayari.  Ang sugat ay bubuksan sa puso ng Simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.