Dr. Viktor Frankl

______________________________________________________________

See related image detail

______________________________________________________________

Dr. Viktor Frankl (1905 – 1997) ay isang Austrian neurologist, psychiatrist, nakaligtas sa Holocaust, at ang nagtatag ng logotherapy — isang anyo ng “existential” pagtatasa. Ang kanyang pangunahing tagumpay, ang Paghahanap ng Tao para sa Kahulugan, isinalaysay ang kanyang mga karanasan sa isang nazy konsentrasyon kampo, ay nag-ambag sa kahalagahan ng paghahanap ng kahulugan sa lahat ng anyo ng pagkakaroon ng, Dr. Frankl ay naging kilala sa “existential” therapy at “humanist” sikolohiya.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.