MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

De Magi liepen van ver geleid door een ster om te aanbidden en koninklijke geschenken aan te bieden aan baby Jezus.

We hebben een ster om ons naar de Hemel te leiden, ons Geloof, dat we moeten koesteren, want het geloof verliezen is het kompas voor de Hemel verliezen . . . We moeten ons geloof beschermen tegen de vijanden van de ziel: het vlees, de wereld en Satan en zijn discipelen. Geloof maakt het mogelijk om te geloven zonder te zien. Christus zei: “Thomas, heb je geloof omdat je mij gezien hebt? De mensen die in Mij geloven zonder Mij te zien, zijn degenen die werkelijk gezegend zijn!” (Johannes 20:29).

Het Geloof leidt ons naar Christus in de Eucharistie. We kunnen de dichtstbijzijnde kerk bezoeken, omdat Hij aanwezig is in de tabernakel. In elke mis horen we Gods Woord, aanbidden we Christus in de Eucharistie en herdenken we Christus’ Laatste Avondmaal, Passie en Opstanding.

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.