Proseso ng Babala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Cristo kay Luz de Maria 

Setyembre 28, 2017

Ang Babala, ang aking mga tao ay dapat na mahanap ang pagkakaroon ka ng pagsi ng kasamaan nakatuon, subalit nakikita ko ang napakarami na naghihintay para sa babala o ang mga palatandaan bago ito upang convert …

Ito ang iglap; pagbabalik-loob ay dapat na ngayon! Ang pagsisisi ay hindi dapat maghintay.

Sa panahon ng Babala, bawat nilalang ng tao ay haharap sa kanilang mga kasalanan; makikita nila ang kanilang buong buhay, sa mga kalakasan at kabiguan nito, na hindi makatakas sa gawaing ito ng Ating Kalooban.  Ang Babala ay magtatagal halimbawa, subalit para sa bawat isa sa inyo ay tila walang katapusan ang panahon dahil sa matinding pagdurusang mararanasan ninyo.  Ang Babala ay hindi para alerto sa inyo, kundi para makita ninyo ang inyong sarili at upang ang kaluluwa at espiritu ay makabalik sa buhay sa Ating Kalooban. Kahit minsan ay lumipas na ang Babala, makikita ko ang mga nilalang ng tao na mas malakas na magrerebelde laban sa akin, na sinisisi ako sa sakit na dinanas nila.

Ang Babala ay awa mula sa aking bahay, ngunit kapag ito ay lumipas na, libre ay magpapasiya kung patuloy na suwayin ang Banal na Pag-ibig o sumunod sa Ating Kalooban.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.