Kamangha-manghang Pahayag

______________________________________________________________

Ang ikalawang talata ng artikulong Luz de Maria, Hunyo 7, 2019 ay kahanga-hangang nagpapakita ng Package ng mga Regalo.

______________________________________________________________

Ang tao ay nagtataglay ng espirituwal na kadakilaan, kung saan matatagpuan ang mga Kaloob ng Banal na Espiritu. Ngayon na ang tiyak na sandali para kunin mo ang Divine nectar na iyon mula sa bawat Regalo ng Banal na Espiritu, upang sa lalim ng bawat Regalo ay i-renew mo ang iyong pangako sa Banal na Kalooban – na, bilang mga nilalang ng Diyos, kailangan mong tuparin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.