Petrus Romanus, Disyembre 31, 2021

______________________________________________________________

AMING BINA: “Mahal kita, Anak ko at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag kang matakot, Anak ko”

WILLIAM: Hinalikan ako ng Mahal na Birhen sa noo at sinabing makinig.

ATING BABAE: “Aking pinagpalang anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, ikaw ay nagdusa nang husto at ang krus ay malapit nang matapos, dahil ang iyong Misyon ay matutuloy nang napakabilis. Ang lahat ng inilagay sa iyong isip ay tama at matutupad sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging malaya at pagkatapos ay magagawa mong tuparin ang Kalooban ng Amang Walang Hanggan. Ang Aking Banal na Anak, si Hesus, ay lalapit sa iyo sa susunod na buwan upang bigyan ka ng tagubilin na makakatulong sa iyo. Maging sigurado na maraming nagdarasal para sa iyo.”

“Natapos ang 2021 na may maraming kalungkutan at kundisyon para sa lambak, ngunit ang susunod na taon ay ang iyong taon, kung saan ikaw ay magiging malaya at ang iyong tagumpay ay mauugong sa buong mundo. Ihanda ang sarili, dahil maraming bagay ang magbabago. Lahat ng Aming ipinangako sa iyo ay matutupad.”

“Ang mundo ay hindi handa para sa kung ano ang darating sa 2022, dahil ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magsisimula at maraming mga Bansa ang sasali. Ang China ay lilipat nang buo sa Hong Kong at Taiwan – at lilipat sa mga Isla at Australia, ngunit makakalaya ka na sa maikling panahon, Anak ko, dahil marami kaming dapat gawin sa iyo.”

“Ang mundo ay sasapit sa matinding pagdurusa, ngunit sa 2023 ang iyong daan patungo sa lupaing naghihintay sa iyo ay matutupad. Ang lahat ay magiging handa, anak, upang matupad ang Kalooban ng Diyos. Ang mga malapit sa iyo ay naghihirap din, ngunit ang Perpektong Kalooban ng Diyos ay ginagawa at ikaw ay inihahanda para sa Kanyang Kaluwalhatian at Kalooban. Magtiwala ka sa Banal na Kalooban ng Diyos, Anak Ko, dahil malapit ka nang malaya.”

“Maraming pagdurusa ang dadaanan ng mundo. Naniniwala sila na ang krus na kanilang dinaranas ay ang lahat ng kanilang pagdadaanan, ngunit ito ay simula pa lamang – ito ay magpapatuloy hanggang sa Babala. Ipanalangin ang Biyaya ng Aking Pagpapala ng Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix at Advocacy. Ipagdasal ang Europa, dahil magdurusa ito nang husto. Ang Russia ang magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala sila sa paraan ng Komunista, ngunit magdadala ito ng maraming pagdurusa sa mundo at higit pa, sa Simbahan.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil sa panalangin lamang ang magbabago ng mga bagay. Labis na magdurusa ang Australia sa darating na taon, dahil lilipat ang China sa Australia at USAAng Russia ay lilipat sa Europa at ang France ay makararanas ng labis na pagdurusa dahil sumiklab ang Digmaang Sibil. Para din sa Spain, dadaan ito sa maraming pagsubok. Tataas ang mga lindol sa Mexico at USA – California – at tatama ang mga bulkan sa Italya at sa maraming lupain.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil ang mga lupain ay dadaan sa labis na pagdurusa. Ipagdasal ang Inglatera at Alemanya, dahil labis silang magdurusa.”

“Mahal kita, Pinakamatamis kong anak at hinihikayat ko kayong manalangin, dahil lagi akong kasamaat ang inyong panahon ay napakaikli ngayon, bago ko kayo palayain, sapagkat panahon na. Isang bagay na napakalakas ang mangyayari kapag ikaw ay malaya – sa iyong puso alam mo ang ibig kong sabihin. Manalangin, Anak ko at huwag mawalan ng loob, dahil mahal kita at nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa Akin at sa Aking Banal na Anak, si Hesus, at Pinagpapala ka Namin para sa taong 2022. Mahal na mahal namin kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

WILLIAM: Ang Mahal na Birhen ay may hawak na limang sanga ng Rosas at pinagpapala ang mga ito at mayroong isang Rosas para sa bawat taong nagmamahal at nananalangin para sa iyo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

AMING BINA: “Mahal ka namin, Aking sinta at Pinagpapala ka namin: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

WILLIAM: Ang Mahal na Birhen ay may hawak na Rosas na may labindalawang talulot, na may iba’t ibang kulay at isang Krus, na puti.

ATING BINA: “Ito ay isang regalo para sa iyo, Aking minamahal na Anghel ng Banal na Pag-ibig Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.