Mga kaganapan bago ang Babala

______________________________________________________________

Mga paghahayag ng Diyos sa mga propeta at tagakita ng mga pangyayari bago ang Babala

______________________________________________________________

  1. Dapat ihayag ng Antikristo ang kanyang sarili.
  2. Tatakas si Pope Benedict sa Roma kapag malapit na ang Babala. [Siya ay 90 at mahina na.]
  3. Ang Atomic War sa Israel at Iran.
  4. Ang Digmaan sa Hilaga at Timog Korea.
  5. Ang pagsalakay sa Italya ng Russia at Komunismo upang sakupin ang Europa.
  6. Ang digmaan sa China at America.
  7. Ang Antikristo upang magdala ng kapayapaan sa mundo.
  8. Ang Schism sa Simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.