Mga kaganapan bago ang Babala

______________________________________________________________

Mga paghahayag ng Diyos sa mga propeta at tagakita ng mga pangyayari bago ang Babala

______________________________________________________________

  1. Dapat ihayag ng Antikristo ang kanyang sarili.
  2. Tatakas si Pope Benedict sa Roma kapag malapit na ang Babala. [Siya ay 90 at mahina na.]
  3. Ang Atomic War sa Israel at Iran.
  4. Ang Digmaan sa Hilaga at Timog Korea.
  5. Ang pagsalakay sa Italya ng Russia at Komunismo upang sakupin ang Europa.
  6. Ang digmaan sa China at America.
  7. Ang Antikristo upang magdala ng kapayapaan sa mundo.
  8. Ang Schism sa Simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.