Pakete ng Babala

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na maghanda ng isang pakete para sa Babala at Pagliliwanag ng Budhi.

Binubuo ng pakete ang sumusunod na naka-link na mga artikulo.

Balitang Garabandal

Ang Babala

Pag-iilaw ng Konsensya

Mga kaganapan bago ang Babala

Inihayag ni Conchita ang Babala

Mga Pangyayari Bago ang Babala

Tiyempo ng Babala

Paunang Tanda ng Babala

Krus sa Pulang Langit

Mahal na Ina at Pagliliwanag ng Kamalayan

Pagdalisay at Babala

Proseso ng Babala

Mga Atheista

Mga Agnostico at Mga Ateista

Isipan vs Diyos

Babala sa mga Tagapagsalitang Pilipino

Babala Mga Kaswalti

Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala

Babala: Mga pagbabawal sa mga slot

Ang Babala ay Nagwawakas ng Awa

Manawagan sa Diyos Ama sa Kanyang matatapat na Tao

Pagsusuri ng Pakete ng Babala

Ang Babaapitla ay Napaka. . . Napakal

Bakit Pinag-uusig ng Laos ang mga Kristiyano?

Garabandal: “Malapit na ang Babala”

Nalalapit na Pag-iilaw ng Konsensya

Mga Mensahe tungkol sa Ang Babala at Pag-iilaw ng Konsensya

Alerto sa Babala

Tawag mula sa Diyos Ama sa Kanyang Tapat na Bayan

Babala sa mga Tagapagsalitang Pilipino

Ang Mga Epekto ng Babala

______________________________________________________________

  • Hanapin ang sakramento ng Penitensiya bago ang Babala
  • Manalangin para sa mga Atheist na tanggapin ang awa ng Diyos
  • Tanggapin nang buong kababaang-loob ang iyong Pag-iilaw ng Konsensya
  • Huwag bigyang-katwiran ang iyong mga kasalanan sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya
  • Salamat kay Kristo sa kanyang awa
  • “Be Born Again” pagkatapos ng iyong Pag-iilaw ng Konsensya

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.