Pakete ng Babala

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na maghanda ng isang pakete para sa Babala at Pagliliwanag ng Budhi.

Binubuo ng pakete ang sumusunod na naka-link na mga artikulo.

Ang Babala

Pagliliwanag ng Budhi

Mga kaganapan bago ang Babala

Inihayag ni Conchita ang Babala

Tiyempo ng Babala

Krus sa Pulang Langit

Proseso ng Babala

Mga Atheist

Babala sa mga Tagapagsalitang Pilipino

Babala Mga Kaswalti

Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.