Inihayag ni Conchita ang Babala

______________________________________________________________

See the source image

CONCHITA

______________________________________________________________

Si Conchita, isang visionary ng Garabandal, ay nagsabi:

“Ang babala ay direktang magmumula sa Diyos at makikita sa buong mundo saanman naroroon ang sinuman. Ihahayag nito ang ating mga kasalanan at makikita at madarama ng lahat, mananampalataya at hindi mananampalataya, anuman ang kanyang relihiyon.”

“Ang Babala ay hindi mapipigilan at magaganap sa kalangitan. Mas gugustuhin nating mamatay kaysa makita ang babalang ito.  Hindi tayo papatayin nito ngunit pagwawasto ng ating konsensya.”

“Ang Babala sa paanuman ay magdudulot sa atin ng pagmuni-muni sa ating sarili at makita kung ano ang dapat nating baguhin upang maligtas. Ang Babala ay magaganap kapag ang kalagayan ng Sangkatauhan ay nasa pinakamasama.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.