Pilipinas: Ang Liwanag ng Asya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Pilipinas ay magiging Catholic Center sa Huling Panahon.

______________________________________________________________

Ang Pilipinas ay ang tanging bansang Romano Katoliko at Kristiyano sa Asya. Maraming mga Kristiyanong lider ang nagsasabing ang bansa ay estratehikong kinalalagyan upang dalhin ang ebanghelyo sa ibang mga rehiyon ng Asya. Inilarawan ng mga misyonero ang mga pangitain ng Pilipinas bilang isang “nagniningas na tabak” ng Banal na Espiritu na umaantig sa mga bansa sa Asya.

Sinasabi ng mga pinunong Kristiyano sa Pilipinas na hindi nagkataon lamang na ang bansa ay ang tanging bansang Kristiyano sa Asya. Naniniwala sila na ito ang kanilang banal na tawag na dalhin ang Ebanghelyo sa mga saradong bansa ng Asia. Naniniwala si Ray Corpus, pinuno ng Pilipinas Alyansa ng mga Misyon, na dapat liwanagin ng Pilipinas ang liwanag ni Kristo dahil, “Napakaraming kadiliman sa Asya.”

Pilipinas Alyansa ng mga Misyon nangangasiwa sa mahigit 100 ahensya ng misyon, at naniniwala si Corpus na gagamitin ng Diyos ang Pilipinas bilang missionary launching pad sa ibang bahagi ng Asya. Naniniwala si Corpus na ang kakayahang umangkop ng mga Pilipino ay magbibigay-daan sa kanila na maipalaganap ang Ebanghelyo sa ilalim ng iba’t ibang kondisyon. “Naniniwala ako na ang Pilipinas ay maaaring gumanap ng isang malaking papel dahil tayo ay multilingual, maaari tayong matulog sa sahig, sa sopa, o sa mga 5-star hotel,” sabi niya. “Naniniwala ako na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bansang ito. Lalago ang ating ekonomiya upang tustusan ang gawaing misyonero ng Diyos,” pagtibayin ni Corpus.

Sa kanyang aklat, ang mga Pilipino bilang mga Apostol sa mga Huling Araw, sinabi ni Dr. Sonia Zaide na ang Pilipinas ay inilarawan bilang “liwanag ng Asia”. Tinawag ito ni Dr. Zaide na “kapansin-pansin” kung paano ginamit ng Diyos ang natatanging kultural na pamana ng Pilipinas upang maging “mga apostol para sa mga huling araw.” Binanggit niya ang mga Kastila na nagdala ng Katolisismo sa bansa noong ika-15 siglo, at mga Amerikano na nagdala ng edukasyon sa kalaunan. Nadama ni Dr. Zaide na ang mga binhi ng ebanghelyo na itinanim ng Amerika sa Pilipinas ay magbubunga na ngayon sa mga kalapit na lupain. “Naniniwala ako na ang pagdating ng mga Amerikano ay bahagi ng Great Awakening — noong nagsimula silang mamahagi ng mga Bibliya sa Pilipinas ay hindi ito isang aksidente,” sabi niya.

Kaya hinahamon ni Corpus ang mga mananampalataya sa buong mundo: “Hindi kailanman binigyan ng Diyos ang simbahan ng ganoong kalaking panahon, at naniniwala ako na nagsasagawa rin tayo ng digmaan laban sa Apostasiya. Ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan ng mga pagkakataon para sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga mananampalataya na seryosong magsabi, ‘Oo Panginoon, ako ay magiging isang liwanag para sa mundo.’” Mayroon tayong humigit-kumulang 3,000 Filipino missionary, 900 na naglilingkod sa ibang bansa, at inaasahan ng Pilipino Samahan ng mga Misyon ang 5,000 bagong misyonero sa 2020.

______________________________________________________________

Ito ay isinalin na buod ng artikulo na may sumusunod na link sa internet:

http://www1.cbn.com/spirituallife/the-light-of-asia

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.