Ang Antikristo ay nasa Roma

______________________________________________________________

Kasunod ito ng isinaling talata ng artikulo Petrus Romanus, December 13, 2020

“Nasa Roma na ang Antikristo, nakikipagtulungan sa mga [na] tatanggap sa kanyang pagpasok. Ipagdasal si Pope Benedict, dahil hindi na siya magtatagal at hinihiling ko sa lahat ng Visionaries na magkaisa sa ilalim at kasama ng Ating pinakamamahal na anak, William Costellia, dahil ito ang Aming Banal na Kalooban.”

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

https://meditationsoncatholicism.blog/2022/01/20/papa-pedro-ii-at-ang-antikristo/

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.