Papa Pedro II at Ang Antikristo

_____________________________________________________________

See the source image

Maria Valtorta

_____________________________________________________________

San Malachy nagpropesiya tungkol kay Papa Pedro II.

“Sa huling pag-uusig sa Simbahang Romano, si Pedro na Romano ang maghahari, na pakakainin ang kanyang mga tupa sa maraming paghihirap, at pagkatapos niyon, ang lunsod sa pagitan ng pitong burol [Roma] ay lilipulin at hahatulan ang kakila-kilabot na hukom ang mga tao.”

_____________________________________________________________

Maria Valtorta (14 Marso 1897 – 12 Oktubre 1961) ay isang Italyano Romano Katoliko manunulat, makata, at mistiko. Isa siyang Franciscan teritoryo at miyembro ng mga Alipin ni Maria. Iniulat ni Valtorta ang personal na pakikipag-usap at diktadura ni Cristo, at nagpropesiya tungkol kay Papa Pedro II.

“Ang Huling Papa, Si Pedro ang Roma, ay maraming kahulugan – Espiritu ng Unang Pedro sa loob ng Huling Papa, Pedro II: San Pedro upang magturo sa Simbahan sa pamamagitan mo mula sa Langit – Pag-iilom at Babala upang buksan ang mga puso’t isipan; magkaisa sa ilalim ng isang Ulo, Mystical Papa.”

_____________________________________________________________

Ang digmaan ng hinaharap Papa laban sa mga lihim na lipunan ay nagiging sanhi ng maraming paghihirap sa kanyang pamilya, ngunit mananaig siya.

“ALAM MO NA, MGA ANAK KO, NA ANG MAKAPANGYARIHANG PILING TAO NA NAGHAHANDA NG PAGTATANGHAL NG ANTICHRIST, AT ITO ANG AKING KAHALAGAHAN UPANG KAYO, AKING MGA ANAK, AY HINDI MALILINLANG, dahil yaong mga hindi alam ng mga Propesiyang ito ay batay sa panlilinlang, lubos na nalilito at ginawa upang mahulog sa apoy ng impiyerno dahil tatanggihan nila ang Aking Anak at mahalin ang impostor.”

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.