Ang Bagong Upuan ng Papal

______________________________________________________________

Lungsod ng Maynila, Pilipinas

_______________________________________________________________

Isang lalaking may pananampalataya ang magtatagumpay sa simbahan hanggang sa huling tagumpay.  [Papa Pedro II]

Ipinaalam ni Kristo kay Petrus Romanus na lisanin niya ang Australia sa Pilipinas, upang maging bishop at papa kalaunan.

Ang bagong upuan ay nasa Maynila hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

Paalala: Sinabi ng Diyos na ang Pilipinas ay magiging lupain ng kasaganaan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.