Pansinin ang mga Kabataan

______________________________________________________________

Ano nga ba ang misteryo ng langit at impyerno?

Si Angelica Zambrano ay isa sa mga taong nagsasabi na nakarating na sa langit at impiyerno. Ano ang sinasabi niya at totoo ba ang lahat ng ito?

______________________________________________________________

Iilang kaluluwa ang tuwirang pupunta sa Langit o Impiyerno, at karamihan ay pupunta sa Purgatoryo.

Isinulat ko ang artikulong Agawin ang Kamay ng Diyos, dahil maraming kabataan ang nahuhulog sa Impiyerno.

“Samakatwid, manatiling gising, sapagkat hindi mo nalalaman ang araw ni ang oras.” (Mateo 25:13)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.