Onyo Ni Sana . . . Karibu Sana

______________________________________________________________

Wanangu, hizi ni nyakati ngumu na zitakuja wakati ambapo machafuko yatakuwa makubwa zaidi.

Wanangu, ombeni sana ili vita vinavyokuja vipunguzwe — nguvu ya maombi ni kubwa.

Ombea Kanisa, kwa sababu njaa ya mamlaka imevuka mipaka yote na haina tena uhusiano wowote na Mungu. Ombea mapadre watakatifu, kwamba mwanga daima uandamane nao katika safari yao kama wachungaji wa kweli.

Unapoomba na kuhisi amani moyoni mwako, nipo pamoja nawe kukulinda.

Wanangu, Onyo lipo sana, naam, karibu sana: wengi watapiga magoti na kukiri uweza wa Mungu, wakiomba msamaha, na wengi hawataamini, kwa sababu wametekwa na nguvu za Shetani na watakufa bila kutubu.

Muwe tayari, watoto, ninawaonya kwa sababu ninataka watoto Wangu wote waokolewe. Sasa ninawabariki kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.

______________________________________________________________

This entry was posted in Kiswahili and tagged . Bookmark the permalink.