Mga Istasyon ng Krus

______________________________________________________________

Ang Bagong Daan ng Krus

______________________________________________________________

Si Kristo ay isinilang upang iligtas tayo sa pamamagitan ng pagdurusa na dulot ng malupit na mga tao. Ang ating henerasyon ni Kristo Ikalawang Pagdating ay mas malupit kaysa sa henerasyon ng Kristong Unang Pagdating dahil sa legal na Aborsyon.

Hinatulan ng mga dignitaryo ng Hudyo at Romano si Kristo na mamatay sa krus, at pinahintulutan ng Senado ng Amerika ang pagpapalaglag sa mga inosenteng biktima pagkatapos ng 20 linggo ng pagbubuntis — isang kamatayan ng pagpapahirap at pagdurusa.

Ang ilang mga Kinatawan ng US ay nagsabi noong Mayo 13, 2015, na ang siyentipikong pananaliksik ay nagpapatunay na ang isang 20-linggong gulang na fetus ay maaaring makadama ng sakit. Tatlong Kinatawan ang nagpatunay:

Kinatawan na si Ralph Abraham: Bilang isang doktor, alam ko at mapapatunayan ko na ang panukalang batas na ito ay sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik na nagpapakita na ang mga sanggol ay tunay na nakakaramdam ng pananakit sa 20 linggo, kung hindi man bago.

Kinatawan Dan Benishek: Pipigilan ng Batas sa Proteksyon ng Bata sa Hindi pa isinisilang ang mga aborsyon na mangyari pagkatapos ng punto kung saan ipinakita ng maraming siyentipikong pag-aaral na ang mga bata sa sinapupunan ay maaaring makakaramdam ng sakit.

Kinatawan na si Charles Boustany: Ang siyentipikong ebidensya ay malinaw: ang mga hindi pa isinisilang na sanggol ay nakakaramdam ng sakit. Nakakaramdam sila ng sakit sa 20 linggo pagkatapos ng pagpapabunga.

______________________________________________________________

Ipanalangin ang mga inosenteng biktima ng aborsyon — ang mga anak ng Ama sa Langit — kapag nagninilay-nilay ka sa mga Istasyon ng Krus.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.