Ostrzeżenie jest bardzo . . . Bardzo blisko

______________________________________________________________

Moje dzieci, to są ciężkie czasy i nadejdą chwile, kiedy zamieszanie będzie jeszcze większe.

Moje dzieci, módlcie się dużo, aby nadchodząca wojna została złagodzona — moc modlitwy jest wielka.

Módlcie się za Kościół, bo głód władzy przekroczył wszelkie granice i nie ma już nic wspólnego z Bogiem. Módlcie się za świętych kapłanów, aby światło zawsze towarzyszyło im w ich podróży jako prawdziwi pasterze.

Kiedy modlisz się i czujesz pokój w swoim sercu, jestem z tobą, aby cię chronić.

Moje dzieci, Ostrzeżenie jest bardzo, tak bardzo bliskie: wielu uklęknie i uzna moc Boga, prosząc o przebaczenie, a wielu nie uwierzy, ponieważ są w niewoli mocy szatana i umrą bez pokuty.

Bądźcie gotowi, dzieci, ostrzegam was, ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci zostały zbawione. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.