Varování je velmi . . . Velmi blízko

______________________________________________________________

Mé děti, jsou to těžké časy a přijdou chvíle, kdy bude zmatek ještě větší.

Mé děti, modlete se hodně, aby nadcházející válka byla zmírněna – síla modlitby je velká.

Modlete se za církev, protože hlad po moci přesáhl všechny meze a už nemá nic společného s Bohem. Modlete se za svaté kněze, aby je jako pravé pastýře vždy provázelo světlo na jejich cestě.

Když se modlíš a cítíš pokoj ve svém srdci, jsem tu s tebou, abych tě chránil.

Mé děti, Varování je velmi, ano velmi blízko: mnozí pokleknou a uzná Boží moc, prosí o odpuštění, a mnozí neuvěří, protože jsou v zajetí moci Satana a zemřou bez pokání.

Buďte připraveni, děti, varuji vás, protože chci, aby všechny Mé děti byly spaseny. Nyní vám žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized, Čeština and tagged . Bookmark the permalink.