Luz de Maria, 6 Februarie 2022

______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL,
LUZ DE MARIEI
6 FEBRUARIE 2022

Iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


ÎN IUBIREA ȘI CREDINȚA FAȚĂ DE CEL ATOTPUTERNIC, FIȚI VIAȚĂ PENTRU FIECARE INIMĂ.


Vă invit să priviți tot cât se petrece pe Pământ și nu să priviți numai ceea ce trăiți în metrul vostru pătrat. Această orbire induce la ignoranța pe cei ce afirmă că nu se întâmplă nimic.


Pământul se găsește cufundat în întuneric. Acest întuneric nu provine din exterior, dar din răul procedeu ce cuibărește înăuntrul creaturii umane.


Trăiți într-un moment în care infidelitatea a invadat mediul în care trăiește creatura umană și aceasta a întâmpinat-o cu bucurie, ceea ce o duce la josnicii grave. Duhurile infernale au trasat strategii cunoscând creatura umană și slăbiciunea ei pentru păcatele cărnii, dezlănțuind imoralitatea, atât încât ați întrecut păcatele Sodomei și Gomorei.


INFIDELITATEA OMENIRII FAȚĂ DE PREASFÂNTA TREIME ȘI FAȚĂ DE REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ, A ULTIMELOR TIMPURI, ESTE CUTREMURĂTOARE, totuși veți vedea cu groază și teroare cauza schismei Bisericii.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Infidelitatea față de Divinitate reușește ca umana creatură de știință să se motiveze să folosească știința pentru a face rău tocmai fraților voștri.


Puterea militară a puterilor mai puternice este de temut pentru voi, pentru că mențin în bunurile lor arme ce nu au fost arătate omenirii și posedă mare putere distructivă.


Familiile s-au transformat în locuri de individualism și cruzime; de jale și nu de formare, nici de iubire, ca rezultat favorabil la ceea ce se aștepta elita.


CONTINUĂ SUFERINȚA PENTRU RASA UMANĂ…


Din sol ies sunete ciudate, acestea fiind scârțâitul plăcilor tectonice, pregătindu-se pentru cutremure puternice. Pământul s-a intoxicat de păcatele generațiilor umane. Ca parte a omenirii știți că așteptați temutul al treilea război mondial.


Popor al Lui Dumnezeu, puterile se înflăcărează unele pe altele. Războaiele au în interiorul lor interesele lor și în acest moment predomină economia săracă a uneia dintre puteri și dorința de expansiune teritorială a altei puteri, care a răspândit ideologia ei pe tot Pământul, promovând comunismul și revoluțiile sociale, care la final, sunt parte a preambulului războiului.


Popor al Lui Dumnezeu, boala ce brăzdează toată omenirea este parte din acel război silențios ce a dat început celui de-al treilea război mondial.


Dați atenție Semnelor și Semnalelor, priviți cum invadează natura pământul și duce să sufere pe om. Elementele nu dau armistițiu.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, aveți în vedere că apare o coluziune împotriva unor figuri de renume mondial, dezlănțuind furia între puteri.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă. Roma suferă până la saturație. Italia suferă în mare fel.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă fără a vă opri, rugați-vă fiind îndeplinitori activi în asemănarea înfăptuirii și acțiunii Divine. Fiți practicanți ai fraternității, hrăniți-vă din Trupul și Sângele Răscumpărătorului Nostru Divin prezent în Sfânta Euharistie, iubiți pe Regina și Mama Noastră, rugați-vă Sfântul Rozariu.


Pregătiți-vă pentru a fi copii adevărați, fiți iubire înainte de orice, supuși și mențineți Credința deși vă temeți înainte a ce vedeți.


NU PIERDEȚI CREDINȚA. FIȚI PERSEVERENȚI FĂRĂ A VĂ RĂTĂCI SPRE CE E APARENT UȘOR ȘI SIGUR.


Popor Lui Dumnezeu nu este niciodată abandonat. Suntem pregătiți pentru a vă apăra împotriva puterilor infernale pentru ca să nu vă dați bătuți înaintea răului.


BINECUVÂNTAREA DIVINĂ CONTINUU SE FACE PREZENTĂ ASUPRA COPIILOR EI FIDELI. Nu vă temeți, în loc, mențineți certitudinea Puterii Divină ce este peste orice putere.


Regina și Mama Noastră se menține fermă asupra omenirii ce va intra în haos și prin Plan Divin, va izbucni în momentul pustiirii ca Mamă a Milostivirii Divine în ajutor pentru copiii Lui Dumnezeu.


În unitatea Preasfintelor Inimi vă binecuvântez.


PREGĂTIȚI-VĂ, COPIII AI LUI DUMNEZEU ȘI CONVERTIȚI-VĂ ACUM!


Primiți Iubirea din Înalt.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Uniți ca Trup Mistic al Lui Cristos, să ne rugăm:


O, prea glorios sfânt Arhanghel Mihail, principe și lider al oștirilor cerești, păzitor și apărător al sufletelor, păzitor al Bisericii, învingător, teroare și groază a duhurilor infernale răzvrătite, cu umilință te rugăm, să te învrednicești să eliberezi de tot răul pe cei care la tine recurgem cu încredere; ca favoarea ta să ne adăpostească, întărirea ta să ne apere și ca, prin protecția ta incomparabilă, să înaintăm de fiecare dată mai mult în slujirea Domnului; ca virtutea ta să ne străduiască în toate zilele vieții noastre, în special în transa morții, pentru ca, apărați de puterea ta de dragonul infernal și de toate uneltirile lui, când ieșim din această lume să fim prezentați de tine, eliberați de toată vina, înaintea Maiestății Divine.


Amin.

______________________________________________________________


This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.