Ang Ginang ng Lahat ng Bansa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Birheng Maria ay lumitaw sa Ida Peerdeman sa Amsterdam, Holland. Tumanggap siya ng 56 na hitsura mula Marso 25, 1945, hanggang Mayo 31, 1959. Ang unang 25 mensaheng nakatuon sa komunismo, at sekularismo. Si Peerdeman ay isinilang at namatay sa Holland, noong Agosto 13, 1905, at Hunyo 17, 1966.

Hiniling ni Maria sa kanya larawan, at ipininta ito ni Heinrich Repke noong 1951.

“Narito ang Babae ng Lahat ng Bansa, nakatayo sa harapan ng Krus ng kanyang Anak; ang kanya mga paa ay inilagay sa abu-abo ng sanlibutan, at nakapalibot sa kanya ang kawan ni Jesucristo. Ito ay bilang Co-Manunuubos at Mediadora na dumating ako sa mga oras na ito. Ako ay Co-Redemptrix mula sa sandali ng Annunciation. Ito ang kahulugan: ang ina ang bumuo ng Co-Manunuubos ng kalooban ng Ama. Sabihin ito sa iyong mga teolohiya. Sabihin din sa kanila na ang asong ito ang magiging huli sa kasaysayan ng Marian.”

Ang Ikalimang Marian Dogma ang tanging posibilidad ng tunay na kapayapaan, ang tagumpay ng Kalinis-linisang Puso ni Maria at ang pagbuhos ng Banal na Espiritu. Ang dogma ay kikilalanin si Maria na tagapagtanggol ng sangkatauhan, tagapamagitan ng mga grasya at kapwa manunubos. Ang ibig sabihin ng “kasama-” ay “kasama,” at hindi kailanman “kapantay” kay Kristo.

Idineklara ni Bishop Jozef Marianus Punt ng Haarlem at Amsterdam na supernatural ang mga aparisyon noong 2002, at inaprubahan ang isang malakas na panalangin araw-araw na inialay ng Birhen sa Banal na Espiritu upang i-renew ang Lupa.

“Panginoong Hesukristo, Anak ng Ama, ipadala ngayon ang Iyong Espiritu sa ibabaw ng lupa. Hayaang mabuhay ang Banal na Espiritu sa puso ng lahat ng mga bansa, upang sila ay mapangalagaan mula sa pagkabulok, sakuna at digmaan. Nawa’y ang Ginang ng Lahat ng mga Bansa, ang Mahal na Birheng Maria, ay maging ating Tagapagtanggol. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.