Nuklear Ikatlong Digmaang Pandaigdig

______________________________________________________________

Ano Mangyayari sa Pilipinas Kung Magkaroon ng Nuclear War?

______________________________________________________________

KUWENTO SA PILIPINAS HINGGIL SA DIGMAAN NUKLEAR; PHILIPPINES DOCUMENTARY ON NUCLEAR BOMB, TAGALOG COMMENTARY ON NUCLEAR WEAPONS; SANDATA NG MGA BANSA

ANO MANGYAYARI SA BANSANG PILIPINAS KUNG MAGKAKAROON NG ISANG DIGMAANG NUKLEAR?

Si Sister Lucia ng Fatima, Portugal, ay may mahalagang propesiya tungkol sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig. Si Sister Lucia ay nagpropesiya ng matinding digmaan sa pagitan ng Russia at China sa gitna ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig at Magsasagawa ng Digmaan ang China sa paggamit ng Mga Armas Nukleyar!

See the source image

Sister Lucia kasama si Pope John Paul II

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.