Luz de Maria, Pebrero 19, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI ST MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

FEBRUARY 19, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG PRINSIPE NG HEAVENLY LEGIONS AT SA BANAL NA MANDATO, IBAHAGI KO SA INYO AT UTOS ANG PAGSUNOD AT KAPAYAPAAN.

Tinatawag ko kayong maging magkakapatid upang kayo ay magtulungan. Isagawa ang mga Divine Calls. Huwag lamang basahin ang mga ito, ngunit isaloob at bigyang-buhay ang bawat Tawag; sa paraang ito ay magiging handa ka sa mga hindi inaasahang aksyon na maaaring magpakita ng sarili sa sangkatauhan.

Ang kalikasan ay patuloy na sumusulong; ang tao ay patuloy na nagdurusa mula sa mga elemento, na lumalakas at nagiging mas hindi inaasahan sa lahat ng oras.

Lumago sa pamamagitan ng Espirituwal na Pagpapakain – ang Banal na Eukaristiya. Maging mga nilalang ng hindi matitinag na Pananampalataya: huwag mawalan ng pag-asa sa kahit katiting na balita. Palakasin ang inyong sarili sa Pag-ibig ng Kabanal-banalang Trinidad at ng Ating Reyna at Ina ng Huling Panahon.

Ang espirituwal na labanan ay mabangis: ito ay kumalat sa buong Mundo at sa buong sangkatauhan.

BILANG INYONG MGA PROTECTOR, INIHIGAY NAMIN KAYO MULA SA NAPAKARAMING KASALANAN, MULA SA MARAMING FALLS, BASTA PAHIHAYAGAN NYO KAMI.

Ang mga galamay ng Antikristo (1) ay mabilis na gumagalaw, na nagpapaalab sa isipan ng mga pinuno ng mga kapangyarihan. Ang ubod ng digmaan ay hindi kung ano ang ipinakita sa iyo, ngunit sa halip ang ekonomiya ng bansa sa Hilaga (2) at ang pagnanais ng oso para sa kapangyarihan (3) . Huwag tumingin sa ibabaw, pumunta ng mas malalim.

(Sa sandaling ito ay binibigyan ako ni St. Michael the Archangel ng pangitain ng isang higanteng oso na nanonood sa lahat ng nangyayari sa tabi nito. Tinitingnan ko ito at ito ay gumagawa ng isang impresyon: walang nakatakas sa kanyang pansin, inaasahan nito ang lahat. Nakikita ko rin ang agila na kumakatawan sa bansa ng Hilaga, na lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa; ito ay dumarating at pumupunta nang mapilit sa paghahanap ng suporta, ngunit ang oso ay hindi nangangailangan ng suporta: ito ay nasa kanyang mga kamay ng isang ganap na hindi kilalang sandata , na makakatulong sa pag-neutralize sa kanyang mga kalaban. ).

Sinabi sa akin ni San Miguel Arkanghel:

“Bilang Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo dapat ay inihanda ninyo ang inyong mga sarili! …” at si St. Michael the Archangel ay malakas na iwinagayway ang kanyang mga braso, sinasabi sa akin:

“Walang pakialam ang henerasyong ito! … Ang ating Hari at Panginoong Jesucristo ay mapilit sa paghiling sa inyo na ihanda ang inyong sarili sa espirituwal, na ihanda ang inyong sarili sa pagkain at lahat ng bagay na talagang mahalaga, at sa parehong oras na panatilihin ang personal at iba pang mga gamot na magiging kapaki-pakinabang para sa salot na Naghanda si Devil.

Kailangan mong taglayin ang mga gamot na ibinigay sa iyo ng Langit (4) upang malampasan ang mga sakit na darating. Ang Pananampalataya lamang sa ipinahayag sa iyo ng Bahay ng Ama ang magpapagaling sa iyo, kasama ang paggamit ng mga Sakramento.

Huwag mag-isip tungkol sa mga Sakramento , lahat sila ay nakasalalay sa iyong Pananampalataya.

Gamitin ang Oil of the Good Samaritan , ang Oil of St. Michael the Archangel, calendula para sa mga hemorrhagic disease. Mahalagang palakasin mo ang iyong immune system. Iha, ipaliwanag mo sa kanila ang ipapakita ko sa iyo.

(Itinuro sa akin ni San Miguel Arkanghel ang paraan kung saan aatake tayo ng kasamaan sa gitna ng digmaan. Una ay espirituwal, pagkatapos ay materyal na pag-atake sa pagkain, pananamit, mga gamot na mahalaga para sa ilang tao, kasama ang paghihigpit ng indibidwal. kalayaan bilang resulta ng bagong sakit).

Nagpatuloy si St. Michael the Archangel:

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, muling babangon ang mga pag-atake ng terorista. Huwag maglakbay, huwag magmadali – maghintay: ito ay lubhang mapanganib. Ang sakit ay ipapadala sa pamamagitan ng mga tao at internasyonal na paraan ng transportasyon. Mag-ingat ka.

Bayan ng Diyos:

MATIGAY, MAGING MGA NILALANG NG PANANAMPALATAYA, MAGPATULOY NG WALANG PAGTITIWALA.

“KUNG KASAMA MO ANG DIYOS, SINO ANG LABAN SA IYO?” (Rom. 8:31)

Ang ating Reyna at Ina ng Huling Panahon ay nagpapanatili sa iyo sa ilalim ng Kanyang mantle; pinoprotektahan ka niya kung susundin mo.

Pinagpapala kita ng Pag-ibig ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga galamay ng Antikristo:

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html ]

(2) Ang bansa sa Hilaga: ang Estados Unidos ng Amerika

[Tingnan ang link: N/A]

(3) Ang oso ay kumakatawan sa Russia

[Tingnan ang link: N/A]

(4) Tungkol sa mga halamang gamot :

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ipinakita sa akin ni St. Michael the Archangel ang isang Dantesque scene….

Ang mga sandata na taglay ng mga kapangyarihan sa daigdig ay hindi maisip, at lalo na ang isa na nasa pag-aari ng bansa na sinasagisag ng isang oso .

Bilang sangkatauhan, wala tayong ideya kung ano ang digmaan sa pandaigdigang saklaw, bagama’t nagsimula na ito sa ilang bansa at lalawak pa sa mundo.

Mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng mga pinagpalang ubas , at gaya ng ipinahiwatig sa atin ni San Miguel Arkanghel, na magkaroon ng mga gamot na ibinigay ng Langit, na magiging mabisa para sa darating na sakit.

Ipinahiwatig sa akin ni St. Michael the Archangel ang nakapagpapagaling na benepisyo ng mga prutas tulad ng mga blackberry, lalo na ang mga ligaw, at mga madilim na kulay na prutas tulad ng mga ubas, plum at blueberries, bukod sa iba pa. Pula o lilang gulay tulad ng lilang repolyo, talong at iba pa.

Isaisip natin ang mga pinagpalang Sakramento at ang kanilang tulong na magagamit sa lahat ng oras kung ang isang tao ay may Pananampalataya. Magtiyaga tayo sa Pananampalataya, tanggapin natin si Hesus sa Eukaristiya, manalangin tayo nang may Pananampalataya; manalangin tayo, naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin.

Ihanda muna natin ang ating sarili sa Pananampalataya; huwag nating balewalain ang sinabi sa atin ni San Miguel Arkanghel. Tayo ay maging mga Taong lumalakad sa yapak ng kanilang Panginoon.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.